Evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se pod sloganom: „BOLJE SPREČITI NEGO LEČITI – REDOVNOM KONTROLOM POBEDIĆEMO KARCINOM GRLIĆA MATERICE”

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se ove godine od 17. do 23. januara sa ciljem podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije.                

Rak grlića materice je maligna bolest koji se može sprečiti i zbog toga slogan 16. Evropske nedelje prevencije raka grlića materice glasi: ”BOLJE SPREČITI NEGO LEČITI – REDOVNOM KONTROLOM POBEDIĆEMO KARCINOM GRLIĆA MATERICE”. Cilj je motivisati i pokrenuti ženski deo stanovništva da razmišlja o svom reproduktivnom zdravlju i da u toku godine odvoji dan kada će posetiti svog lekara i obavati preventivni pregled.                                                                                                                              

Svetska zdravstvena organizacija kao prioritet preporučuje primenu intervencija za prevenciju i kontrolu raka grlića materice da bi se postiglo smanjivanje stopa oboljevanja i umiranja od ove bolesti. To podrazumeva sveobuhvatni pristup: skrining odnosno rano otkrivanje i lečenje svih formi lezija, vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa (HPV), kao i palijativno zbrinjavanje žena koje boluju od ove bolesti u smislu sveobuhvatne i aktivne brige koja podrazumeva kontrolu simptoma, psihološku, socijalnu i duhovnu podršku. Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“, Kancelarija za skrinig raka zajedno sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlje obeležiće Evropsku nedelju prevencije raka grlića materice organizovanjem različitih edukativno-promotivnih aktivnosti sa ciljem promocije značaja očuvanja reproduktivnog zdravlja i mogućnosti korišćenja dostupnih mera prevencije u cilju sprečavanja oboljevanja i umiranja od raka grlića materice uz poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.                                                                       

Najznačajniji faktori rizika za nastanak raka grlića materice su sledeći:

– Određene genitalne infekcije (humani papiloma virusi, herpes genitalis virus);      

– Upotreba duvana i duvanski dim;  

– Stanja smanjenog imuniteta (HIV, stanja posle transpalntacije organa, primena imuno supresivne terapije);

– Seksualne navike koje nose zdravstveni rizik (stupanje u seksualne odnose pre 16 godine, česta promena partnera, ne primenjivanje zaštite), i intimni kontakti sa partnerom koji često ima druge partnere;                                                                                                                                          

– Svi faktori koji su posledica loših socijalno-ekonomskih uslova života (ne razvijena zdravstvena kultura)                                                                                                                                                  

– Neredovni ginekološki pregledi.

Nizak rizik za razvoj rak grlića materice

– Zdrav način života, koji isključuje štetne navike (pre svega duvan i duvanski dim);                           

– Očuvana prirodna opšta otpornost i dobar imunološki odgovor;                                                             

– Seksualne navike niskog rizika;       

– Bolji socijalno-ekonomski uslovi i viši stepen obrazovanja;                                                                                                                 

–  Ne postoji genetsko opterećenje (nema oboljevanja u porodici)

Preventivni pregledi i skrining za rak grlića materice su od velike važnosti a svaka žena, najkasnije tri godine od započinjanja seksualne aktivnosti potrebno je da ga obavi jednom godišnje.

Citološki – PAPA test identifikuje (otkriva) i do 80% žena kojima je potrebno lečenje,  pre nego što se rak razvio (Ca in situ);                                                                                                                                 

Prva Evropska nedelja obeležena je 2007. godine, kada je Savet Evrope doneo preporuke o započinjanju kampanje i obeleževanju Evropske nedelje prevencije raka grlića materice. Prepoznajući značaj ove kampanje, Srbija već šesnaesti put aktivno učestvuje u njenom obeležavanju.

Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, tokom 2019. godine registrovano je 1.044 novoobolelih žena, a 438 žena je umrlo od maligne bolesti ove lokalizacije. Na osnovu najnovijih procena za 2020. godinu, Evropskog informacionog sistema, Srbija se sa stopom oboljevanja od 23,3 na 100.000, nalazi na petom mestu u Evropi posle Crne Gore, Rumunije, Estonije i Litvanije. Stopa umiranja od raka grlića materice je takođe visoka i iznosi 8,8 na 100.000 žena. Mortalitet od raka grlića materice je u našoj zemlji visok.    

Humani papiloma virusi – HPV

Infekcija humanim papiloma virusima (HPV) je odgovorna za nastanak 90-95% svih slučajeva raka grlića materice. Visoko rizični tipovi HPV su 16,18, 31, 33…  

– Tokom 6-24 meseca većina žena koje su zaražene (inficirane) HPV – a imaju dobar imunološki odgovor – stvoriće antitela i savladati virusnu infekciju. Kad organizam stvori antitela na HPV rizik nastanka raka više nije povećan. Određeni broj žena (sa prisutnim faktorima rizika) ipak ne uspe da pobedi infekciju, i tada je prisutan povećani rizik oboljevanja.