Određena najniža i najviša cena tehničkog pregleda

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je na sednici Vlade Srbije doneta Odluka o određivanju cene tehničkog pregleda vozila, kojom se određuje najniža i najviša cena redovnog godišnjeg tehničkog pregleda, kao i najviša cena vanrednog i kontrolnog tehničkog pregleda. 

Osnovni razlog za donošenje ove odluke jeste stupanje na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, a Odluka o određivanju cene tehničkih pregleda je bitan deo seta propisa i time će se sprečiti zloupotrebe u oblasti od izuzetnog značaja za bezbednost saobraćaja na putevima. Najniža cena registracije za putnička vozila iznosiće 3.070 dinara, a najviša 6.020 dinara. 

Za motocikle, mopede i traktore cena tehničkog pregleda iznosiće od 2.120 do 4.120 dinara, a za autobuse, teška teretna i priključna vozila od 6.020 do 11.920 dinara. Kada se tehnički pregled za teretna i priključna vozila vrši na poligonu, najviša cena može biti uvećana za dodatnih 2.000 dinara, navodi se u saopštenju.