Nove osnovice osiguranja više za 8,72%

Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane da od uplate za januar 2022. godine, važe nove osnovice osiguranja koje su za 8,72% više u odnosu na prethodnu godinu, a građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju.

Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 30.880 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 441.140 dinara. Iznosi osnovica osiguranja i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje važe za celu godinu i dostupni su građanima na sajtu Fonda i na oglasnim tablama u filijalama.

“Podsećamo građane koji se opredele za samostalnu uplatu doprinosa po osnovu člana 15 Zakona o PIO, da je rok dospelosti 15. u mesecu za prethodni mesec i da se jednom izabrana osnovica može promeniti pod uslovom da se podnese novi zahtev. Takođe, građani koji ne žele više da uplaćuju samostalno doprinose, u obavezi su da podnesu zahtev za prestanak uplate”.

U Fondu dodaju da pravo na samostalnu uplatu doprinosa imaju sva lica koja su van osiguranja, pod uslovom da su starija od 15 godina, da imaju prebivalište u Srbiji, da nisu korisnici penzije ostvarene u Srbiji ili u državi sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i da nije nastupio neki od slučajeva po osnovu kojih se ostvaruje pravo, kao što su navršenje godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, invalidnost, a ukoliko je nastupio neki od tih slučajeva, svojstvo osiguranika se može steći samo za slučaj koji nije nastupio, ističu u Republičkom PIO fondu.