Muzička škola u novoj školskoj godini upisaće 48 učenika

Muzička škola će u školskoj 2022/2023. godini upisati učenike na tri smera, Muzički saradnik – teoretičar, Muzički izvođač klasične vokalno – instrumentalne muzike i Muzički izvođač džez muzike. Biće upisano ukupno 48 učenika na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku.

“Ono što je interesantno za srednju Muzičku školu je to da učenik može osim naše škole paralelno da pohađa i neku drugu srednju školu kao redovan učenik. To se dešava tako što se u drugoj srednjoj školi slušaju opšte obrazovni predmeti koji se kod nas priznaju, a u muzičkoj učenik sluša samo stručne predmete i na osnovu toga dobija svedočanstva u obe škole. To jeste teško jer su deca u jednoj školi pre podne, u drugoj popodne, ali je moguće postići. Nije loše da kada krenu u prvi razred upišu dve škole, jer onda se u prvom polugodištu kod učenika iskristališe šta se njima više sviđa, šta je ono što ih više privlači. To uvek pričamo roditeljima da ako se neko dvoumi neka upiše dve škole, svakako je prijemni ispit u Muzičkoj školi ranije od završnog ispita, ovde će učenik znati da li je primljen, a imaće mogućnost da odabere koju drugu srednju školu može da upiše”, objašnjava direktorica Dragana Nikolić.

Učenici koji žele da pohađaju smer za solo i džez pevanje se upisuju stariji u Muzičku školu, jer se u Osnovnu muzičku školu upisuju tek sa 14 ili 15 godina, pa se može desiti da ukoliko je neki učenik na primer drugi razred neke druge srednje škole, upiše osnovnu muzičku školu za pevanje. To je potrebno malo sačekati zbog mutacije i formiranja glasa, tako da imamo i takvih slučajeva, ističe direktorica škole.

Od učenika koji završe Muzičku školu očekuje se da svoje školovanje nastave u smeru obazovanja za profesionalne muzičare na muzičkim akademijama, međutim dešava se da oni upišu i neke druge fakultete poput Pedagoške akademije, Prirodno – matematičkog fakulteta, dok neki učenici pohađaju jezike. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da uspešno polažu prijemne ispite i na akademijama u regionu. “Oni koji ne žele da nakon srednje škole upišu fakultet mogu da se zaposle u medijima kao muzički urednici na radio stanicama, televizijama, da se bave tehničkom obradom zvuka i slike ili da sviraju u bendovima”, kaže Dragana Nikolić.

Muzička škola svake godine organizuje besplatne pripreme za prijemni ispit na koje mogu doći svi zainteresovani učenici. Pripreme se organizuju svake subote, gde deca mogu dobiti sve informacije o samom prijemnom ispitu i školovanju u ovoj obrazovnoj ustanovi. Prijemni ispit za upis u Muzičku školu održaće se 20., 21., i 22. maja, a sve informacije vezane za upis u školu i polaganje ispita mogu se pronaći na sajtu škole, kao i na društvenim mrežama.