Konferencija “Govor mržnje” u Subotici 04. maja

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda, organizovaće u Subotici konferenciju o govoru mržnje, na kojoj će učestvovati predstavnici nezavisnih institucija, naučnih instituta i akademske zajednice.

Na konferenciji će biti reči o ulozi nezavisnih institucija u suzbijanju govora mržnje, građansko – pravnoj zaštiti, krivičnoj odgovornosti, o prisustvu govora mržnje na internetu, javnoj komunikaciji, vršnjačkom nasilju, kao i o njegovom uticaju na ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Konferencija će se održati u sredu, 04. maja u Velikoj Većnici Gradske kuće sa početkom u 10 časova. Za potrebe konferencije, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman pripremio je i zbornik radova u kome su učesnici konferencije tematizirali govor mržnje kao lokalni problem, ali i kao problem koji, zahvaljujući moći i uticaju društvenih mreža, nadilazi uske nacionalne granice i sve više postaje globalan.