Koncert Šehu Đanija u Savremenoj galeriji

Niz dešavanja u maju u Savremenoj galeriji Subotica, otvoriće koncert muzičara Šehu Đanija, koji će se održati danas, 04. maja sa početkom u 19 časova.

Đani Šehu rođen je 1980. godine u Sarajevu, diplomirao je na koncertnom odseku za gitaru na Univerzitetu za muziku i scenske umetnosti u Beču, gde je stekao i zvanje magistra. Kao solista i kamerni muzičar, nastupao je u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Austriji, Francuskoj, Švedskoj, Italiji, Nemačkoj, Japanu, Danskoj, Španiji, sarađivao je sa Sarajevskom filharmonijom, Dubrovačkim gudačim kvartetom, te Tonart Sinfonietta iz Austrije.

Već 16 godina predaje na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Iz njegove klase izašla je nekolicina mladih umetnika koji su skrenuli pažnju stručne javnosti svojim uspesima na takmičenjima i koncertima u zemlji i inostranstvu. Osnivač je i direktor Sarajevo International Guitar Festival-a i internacionalne letnje škole gitare “SIGF summer school”.