Servisne informacijeSubotica danas

Kombinovani tretman protiv komaraca od 28. avgusta do 04. septembra

Kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje, izvršiće se u periodu od 28. avgusta do 04. septembra, u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana sa povoljnim meteorološkim uslovima, saopšteno je iz Sekretarijata za komunalne poslove Grada Subotice.

Tretman iz vazduha će se vršiti na teritoriji mesnih zajednica Kelebija, Ljutovo, Donji i Gornji Tavankut, Radanovac, Zorka i Makova Sedmica, a sa zemlje u mesnim zajednicama Novo Selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Peščara, Dudova šuma,  Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Novi Grad, Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko Naselje, Palić, Hajdukovo, Čantavir, Bačko Dušanovo, Verušić, Mišićevo, Mala Bosna, Đurđin, Stari i Novi Žednik, Višnjevac, Bikovo, Bajmok, Šupljak i Bački Vinogradi.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije “deltametrin”, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije “lambda cihalotrin” koji su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta tretiranja. Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana, mape sa lokacijama dostupne su na Fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“, a telefon za sve dodatne informacije je 025/515 50 55.