ObrazovanjeSubotica danas

Do 09. avgusta traje Konkurs za stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja tehničke struke

Grad Subotica raspisao je Konkurs za dodelu stipendija za učenike prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke – III stepen stručne spreme za školsku 2022/2023. godinu. U planu je da se dodeli 30 stipendija u vrednosti 30 hiljada dinara, koje će se isplaćivati u deset jednakih mesečnih rata.

Pravo na stipendiju može ostvariti učenik koji je državljanin Republike Srbije i upisuje prvu godinu srednje škole deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke kao redovan učenik. Učenik uz popunjeni obrazac prijave obavezno podnosi sledeću dokumentaciju: kratku biografiju, uverenje da je učenik upisan u prvi razred srednje škole zanatskih zanimanja tehničke struke kao redovan učenik, overena fotokopija svedočanstva o uspehu u svim razredima osnovne škole, potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti ili Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o nezaposlenosti za roditelje, overenu izjavu dva svedoka o broju članova domaćinstva i uverenje o ukupnom prihodu domaćinstva za prethodna dva meseca (za zaposlene uverenje izdato od poslodavca, za penzionere oba isečka uverenja izdatog od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala Subotica ili izveštaj banke o izvršenoj isplati penzije u prethodnom mesecu, a u slučaju drugih prihoda uverenje izdato od strane nadležnog republičkog poreskog organa).

Za ostvarivanje bodova po kriterijumu socijalno-ekonomskog statusa, učenik bez roditeljskog staranja, odnosno korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć uz prijavu dostavlja I overenu fotokopiju Rešenja o smeštaju u drugu porodicu, overenu fotokopiju Rešenja o priznavanju prava na novčanu socijalnu pomoć, odnosno fotokopiju socijalne anamneze izdate od strane Centra za socijalni rad Grada Subotice. Komisija će sačiniti rang listu bodovanjem na osnovu sledećih kriterijuma, postignuti uspeh – maksimalno 50 bodova i socijalno-ekonomski status – maksimalno 20 bodova.

Učenik gubi pravo na stipendiju u slučaju da Komisija utvrdi da je prilikom konkurisanja dao lažne ili neistinite podatke, te je dužan da stipendiju u celosti vrati u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja sa razlozima raskida ugovora potpisanog od strane Gradonačelnika. Učenik gubi pravo na stipendiju i u slučaju da se u toku trajanja prvog razreda ispiše iz srednje škole. Učeniku koji na polugodištu ima zaključene dve negativne ocene prekida se stipendiranje. Na osnovu odluke Komisije, zaključiće se Ugovor o stipendiranju. Prijava za konkurs može se preuzeti u Gradskom uslužnom centru, odnosno na zvaničnoj internet stranici Grada: www.subotica.rs.

Prijave za dodelu stipendije po ovom Konkursu dostavljaju se u zatvorenoj koverti, Komisiji za dodelu stipendija sa naznakom “Prijava za konkurs za dodelu stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke”, predajom u Gradski uslužni centar, Subotica, Trg slobode 1 ili poštom.  Konkurs je otvoren do 09. avgusta, a sve informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Subotica, Trg slobode 1, 3. sprat/305, ili na telefon 024/626-883.