Magacin pun tehničke robe bez dokumentacije o plaćenim dažbinama

Kontrolom magacinskog prostora jednog kurirskog operatera u Subotici, carinici su 26. januara 2022. godine, otkrili i privremeno zadržali čak 50 vrednih tehničkih uređaja stranog porekla bez dokumentacije o plaćenim uvoznim dažbinama. Magacinski prostor kurirske službe odakle se roba dalje distribuira krajnjim kupcima bio je ispunjen najnovijim televizorima marke “LG“, gejmerskim monitorima, X-BOX džojsticima, grafičkim karticama, robotizovanim usisivačima, tabletima, ruterima, zvučnicima, laptopovima, kao i ručnim smart satovima marke “Huawei“.

Iako je bilo vidljivo da je zatečena roba inostranog porekla, o čemu svedoče i deklaracije stranih proizvođača, u magacinu nije zatečen bilo kakav dokaz o sprovedenim carinskim formalnostima i izmirenim dažbinama, što će biti predmet daljeg postupka.