Bakić: „Vojska je uvek bila garant mira i bezbednosti i u našoj lokalnoj samoupravi”

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić pozdravio je danas u Velikoj većnici Gradske kuće, načelnika Regionalnog centra Ministarstva odbrane Novi Sad, pukovnika Miodraga Nadlačkog sa saradnicima iz Uprave Regionalnog centra, načelnike centara Ministarstva odbrane sa teritorije AP Vojvodine i pripadnike Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Subotica, na čelu sa načelnikom potpukovnikom Sinišom Rangelovim, koji su u okviru planskih aktivnosti na teritoriji nadležnosti Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Subotica, obišli neke od znamenitosti u ovom gradu, između ostalih i Gradsku kuću.

„Subotica je još od 13. novembra 1918. godine i ulaska slavne Srpske vojske bila privržena oružanim snagama svoje zemlje i ponosna na sve one Subotičane koji su odabrali vojnički poziv. Mnogi od njih bili su učesnici borbi za oslobođenje kako ovog grada tako i naše države, a najviše ih je bilo u okviru 8. vojvođanske udarne brigade i 51. vojvođanske divizije“, rekao je tom prilikom gradonačelnik Bakić i istakao da je Subotica bila važan činilac sistema odbrane, kako u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, tako i u Vojsci Jugoslavije i da su Subotičani dali svoj herojski doprinos odbrani zemlje tokom NATO agresije i zbrinjavanju velikog broja izbeglica tokom sukoba devedesetih godina.

„Vojska je uvek bila garant mira i bezbednosti i u našoj lokalnoj samoupravi, uvek je prva pomagala u svim vanrednim situacijama, kao i brojnim drugim prilikama bitnim i za grad, i za građane. Nažalost, u skladu sa savremenim strategijama odbrane, u Subotici nema više vojnih jedinica i aktivnih kasarni, ali je odlična saradnja sa Ministarstvom odbrane nastavila da se unapređuje u svakom smislu“, kazao je gradonačelnik Bakić.

Dodao je da Grad Subotica redovno izmiruje svoje obaveze prema subotičkom centru, u skladu sa Zakonom o odbrani, i da je ponosan što je subotička lokalna samouprava u celosti izmirila dug od 214 miliona dinara za imovinu koju je Grad Subotica kupio od Ministarstva odbrane. „Vojni objekti u Subotici sada su u punom vlasništvu grada i očekujemo da će dati svoj doprinos razvoju lokalne sredine, kao što su nekad doprinosili njenoj bezbednosti. Želim vam ugodan boravak u našem gradu i srećan rad na daljem jačanju naše Vojske i našeg sistema odbrane“, naglasio je gradonačelnik.

Na srdačnom prijemu i dobrodošlici gradonačelniku Bakiću zahvalio se načelnik RC MO Novi Sad,  pukovnik Miodrag Nadlački. „Mi smo se odlučili da našu današnju aktivnost realizujemo u Subotici, zato što u ovom gradu nema jedinica Vojske Srbije. Odlučili smo se da iz Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Subotica do Gradske kuće prošetamo u uniformama. Želeli smo da nas vide Subotičani i da mi vidimo građane Subotice, tim pre što su i građani, i lokalna samouprava i Vojska jedna celina koja je na istom zadatku, a to je – priprema za odbranu, odbrana i jačanje Republike Srbije u svim elementima“, poručio je Nadlački.

Nakon prigodnih obraćanja, pukovnik Miodrag Nadlački uručio je gradonačelniku Stevanu Bakiću zahvalnicu pomoćnice ministra odbrane za ljudske resurse Katarine Tomašević za ostvarenu uspešnu saradnju i doprinos jačanju funkcionalnih sposobnosti RC MO Novi Sad. Prijemu u Velikoj većnici Gradske kuće prisustvovali su pomoćnici gradonačelnika Vesna Bosančić i Marko Marić.