Podela besplatnih tipskih posuda (kanti) za odvoženje otpada

U Maloj Bosni počinje podela besplatnih tipskih kanti za smeće

JKP “Čistoća i zelenilo” obaveštava građane mesne zajednice Mala Bosna, da će se od 21. do 29. decembra vršiti podela besplatnih tipskih posuda (kanti) za odvoženje otpada. Podela će se obavljati radnim danima od 09 do 14 časova, a potrebno je da u tom periodu na adresi stanovanja bude vlasnik nepokretnosti koji će preuzeti kantu.

Apelujemo na građane da u pomenutom vremenskom periodu budu prisutni na adresama radi lakše i brže podele kanti, a građani koji se ne budu nalazili kod kuće, istu će moći preuzeti u prostorijama  mesne zajednice radnim danima u navedenom periodu od 14 do 18 časova uz prikaz ličnog dokumenta, navode u ovom preduzeću. Za izvršenu uslugu počev od 01. februara 2023. godine, „Čistoća i zelenilo“ Subotica će izdavati račun u skladu sa važećom Odlukom o cenama usluga upravljanja komunalnim otpadom-usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja otpada, a dinamika odvoženja otpada će biti četiri puta mesečno.

Do 01. februara, odvoženje smeća će se vršiti po ustaljenom režimu putem tipskih žutih vreća.