Toplana: Završava se grejna sezona, sistem u pripravnosti do 30. aprila

Zbog povoljnih meteoroloških prilika, spoljašnjih temperatura koje prelaze gornju granicu grejanja od 14 stepeni, ali i zbog nemogućnosti rada sistema daljinskog grejanja ispod tehničkog minimuma na trenutnim spoljašnjim temperaturama, JKP “Subotička toplana” obaveštava korisnike usluga da prekida sa procesom proizvodnje i distribucije toplotne energije.

Saglasno Odluci Grada Subotice, sistem proizvodnje i distribucije biće u pripravnosti zaključno sa 30. aprilom, a ukoliko se u narednom periodu ukaže potreba za grejanjem, proces proizvodnje i distribucije toplotne energije će biti ponovo uspostavljen.