Toplana nudi mogućnost podnošenja zahteva za dostavu mesečnih računa putem e-maila

Javno-komunalno preduzeće “Subotička toplana” obaveštava kupce toplotne energije da ukoliko žele da račune za isporučenu toplotnu energiju primaju elektronskim putem, mogu podneti zahtev na e-mail:eracun@toplanasubotica.co.rs.

Uz zahtev potrebno je navesti ime i prezime kupca, adresu isporuke toplotne energije, potrošački broj i e-mail adresu, na koju će se računi dostavljati. Ukoliko se korisnici odluče za ovu uslugu, računi im više neće biti dostavljani u papirnoj formi.