Obaveštenje o promeni kretanja autobusa od 1. do 5. jula

Usled zatvaranja Ulice Maksima Gorkog, zbog radova za izgradnji železničkog nadvožnjaka kod zgrade Nove opštine, od 01. do 05. jula doći će do promena u kretanju autobusa gradskog saobraćaja:

Linija 1a Kelebija opština-Novo naselje će zadržati trasu kretanja kao i do sada, s tim da će u ulici Đure Đakovića biti ukinuto stajalište „Bioskop Jadran“, dok će stajalište „Higijenski zavod“  i dalje biti u upotrebi.

Linija 2 Srpski šor-KTC neće pretrpeti promene u periodu radova na železničkom nadvožnjaku. Stajalilšte „Bioskop Jadran“ neće biti u upotrebi.

Linija 3 Makova Sedmica-Bajski put će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru Bajskog puta, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog, odakle se od stajalište „Patrija“, vraća na svoju trasu.

Linija 4 Veliki Radanovac-Lifka će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Lifka“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog, odakle se od stajalište „Patrije“ vraća na svoju trasu.

Linija 6 Mali Bajmok-Vikend naselje će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Malog Bajmoka“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog, odakle se od stajalište „Patrija“ vraća na svoju trasu.

Linija 8 i 8a „Železničko naselje-Aleksandrovo“ i „Železničko naselje-Lfka“ će saobraćati bez izmena u trasama linija.

Linija 9 Srpski šor-ATB „Sever“ će saobraćati redovno do ulice Zmaja Jovina, gledano u smeru ATB „Sever“, zatim na raskrsnici sa ulicom Đure Đakovića saobraća pravo prema Majšanskom mostu, s tim da će nakon prelaska mosta, skrenuti u ulicu Jovana Mikića, a zatim kod „Teretne stanice“ vratit se na svoju trasu.

Linija 10 „Palić naselje-Lifka“ će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića i saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Lifka“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog, odakle se od stajalište „Patrija“ vraća na trasu linije 10.

Linija 16 „Teslino naselje-Aleksandrovo“ će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Aleksandrovo“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog, odakle se od stajalište „Patrija“ vraća na trasu linije 16.

Prigradska linija 41 (Subotica – Šupljak – Subotica), kao i međumesne linije na potezu Subotica – Novi Kneževac saobraćaće do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru autobuske stanice, linije skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga saobraćati do autobuske stanice. Stajališta koja neće biti u upotrebi su  stajalište „Nova opština“. Red vožnje linija gradskog, prigradskog, međumesnog i međunarodnog saobraćaja se neće menjati tokom leta.