Kilovat čas gasa umesto 3,56, od 01. januara 3,93 dinara

JKP „Suboticagas“ obaveštava potrošače da je na osnovu obaveštenja JP “Srbijagas”, došlo do povećanja ulaznih elemenata cene prirodnog gasa, zbog čega će ona od 01. januara naredne godine iznositi 3,93, umesto dosadašnjih 3,56 din/kWh.

Cena prirodnog gasa će biti veća za 10,39 odsto, što će potrošačima biti prikazano na računima koje će dobiti u februaru za mesec januar. “Iako je grad Subotica osnivač preduzeća, nema nadležnost za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, već cenu određuje Agencija za energetiku Republike Srbije”, naglašavaju u preduzeću “Suboticagas”.