Počinje pregled radnih mašina koje učestvuju u žetvi

Vatrogasni savez Subotice saopštio je raspored pregleda radnih mašina koje učestvuju u žetvi.

Pregledi počinju u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu u Čantaviru, gde će se 08., 09. i 10. juna vršiti pregled poljoprivredne mehanizacije i aparata u periodu od 08 do 14 časova, dok će se od 08. juna u istom vremenskom periodu, a do početka žetve, pregledi realizovati na terenu. U DVD “Bajmok” 06., 07. i 08. juna pregled vatrogasnih aparata vršiće se od 08 do 12 časova, a od 01. juna pa do početka žetve, mehanizacija će se pregledati na terenu od 08 do 20 časova.

DVD “Matica” Subotica mehanizaciju će pregledati od 08. juna u periodu od 07 do 15 časova prema sledećem rasporedu: 08. jun – Šupljak, 09. jun – Zaobilazni put, Palić, Hajdukovo i Nosa, 10. jun – Kelebija, Široki progon, Meljkutski put, 11. jun – Bikovo, 13. jun –  Mali Bajmok, Mala Bosna, Kaponja i Mala Baja, 14. jun – Bajski put, 1. Maj, Čikerija, 15. jun – Čantavirski put, 16. jun – Đurđin i 17. jun – Aleksandrovo, Verušić i Hrvatski Majur.

U DVD “Stari Žednik”, pregled vatrogasnih aparata vršiće se od 07. juna u periodu od 08 do 12 časova, a do početka žetve poljoprivredne mašine na terenu kontrolisaće se od 08 do 20 časova. DVD “Tavankut” pregled vatrogasnih aparata organizuje 09. i 10. juna od 08 do 12, a pregled mehanizacije izvršiće se na terenu od 12 do 19 časova.