ObrazovanjeAktuelno

Vesna Weiss: OŠ “Sečenji Ištvan” je Vojvodina u malom

Prva školska zgrada nosila je naziv “Škola u VI kvartu”. 1926. godine menja ime u “Prestolonaslednik Petar”, nešto kasnije u “Svetozar Miletić”, a 1965. godine, spajanjem sa osnovnom školom “Bratstvo” dobija ime osnovna škola “Ivo Lola Ribar”. Direktorica Vesna Weiss ističe da ova obrazovna ustanova ima dugu tradiciju, s obzirom da je prva školska zgrada sa dve učionice izgrađena još davne 1856. godine. Sa promenom istorijskih prilika menjao se i naziv, a od 2001. godine škola nosi ime Ištvana Sečenjija, mađarskog reformatora i osnivača Mađarske akademije nauka, međutim, njegove zasluge daleko prevazilaze mađarske granice, između ostalog i zato što je bio inicijator brodarstva na Dunavu od Pešte do Crnog mora, a njegove veze sa Srbijom postoje kroz rad na stvaranju sigurnog prolaza kroz Đerdapsku klisuru, ističe direktorica.

Danas je OŠ „Sečenji Ištvan“, prema teritoriji koju obuhvata, najveća osnovna škola u Severnobačkom okrugu, a svake školske godine pohađa je blizu 1.000 učenika, koje podučava više od 100 zaposlenih. Osim centralne zgrade, koja se nalazi na Karađorđevom putu, škola ima još tri područna objekta; u Šabačkoj, ulici Edvarda Kardelja i na Kelebiji. U dvorištu centralne zgrade, nalazi se jedna od najvećih fiskulturnih osnovnoškolskih sala u Subotici, renovirana ove godine. U svim objektima, rad se odvija na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku, a po sastavu učenika i zaposlenih je višenacionalna i multikonfesionalna obrazovna ustanova, uređena i dobro opremljena, sa specijalizovanim učionicama za kabinetsku nastavu, internet-vezom i savremenom informatičko-tehničkom opremom u svim svojim objektima.

Naša škola je, volimo da kažemo, prava „Vojvodina u malom“. Njen interkulturalni sastav koji čine pripadnici srpske, mađarske, romske, hrvatske, bunjevačke i ostalih nacionalnih zajednica je specifičnost koju negujemo kroz svakodnevni rad i posebno osmišljene projekte, jer smatramo da se bogatstvo nalazi u različitosti, a tolerancija i međusobno bolje poznavanje nas i same čine boljima. Ponosni smo što smo među deset škola u Srbiji, koje su članice mreže „Škole: partneri budućnosti (PASCH)” koje podržava Gete institut, jer naši učenici imaju priliku da svoje znanje nemačkog jezika upotrebe u kreativnim projektima kroz saradnju sa učenicima, pedagoškim radnicima i umetnicima iz Nemačke, kroz boravak u jezičkim kampovima, naglašava Vesna Weiss i dodaje da nastavnici odlaze u Nemačku na stručna usavršavanja, dok u školu dolaze mladi volonteri sa nemačkog govornog područja. Učenici imaju mogućnost da polažu ispit iz nemačkog jezika u Gete institutu u Beogradu besplatno i na taj način dobiju diplomu koja važi svuda u svetu.

Škola sprovodi brojne aktivnosti, od kojih se izdvaja učešće u projektu lokalne samouprave „Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici”, gde su se tri nastavnika našla u ulozi voditelja radionica za svoje kolege iz pet subotičkih škola i kao kreatori višejezičke društvene igre i interkulturalnog priručnika su predstavili svoja znanja iz ove oblasti. Kontinuirana je saradnja sa Lokalnim timom za borbu protiv trgovine ljudima, kroz aktivnosti Đačkog parlamenta i istraživanje sopstvene prakse, a u sklopu projekta Ministarstva prosvete i Teniske akademije „Tipsarević” već dve godine OŠ “Sečenji Ištvan” je jedna od dve obrazovne ustanove u Vojvodini, koje omogućavaju svojim učenicima besplatne časove tenisa. Suočavamo se sa izazovom postojanja učenika-povratnika iz inostranstva, koji slabo ili uopšte ne govore srpski jezik, te smo tražeći rešenje, pristupili projektu „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji”, radeći na motivaciji i dodatnom angažovanju učenika iz socijalno-ugroženih i povratničkih porodica.

Govoreći o uslovima rada, naša sagovornica kaže da su sva četiri objekta škole opremljena savremenim tehničkim sredstvima, učionice imaju moderne uslove za rad, a u mnogima se nalaze i interaktivne table i ističe da ovako opremljena, škola svakako olakšava rad učenicima i nastavnicima i ide u korak sa inovacijama u obrazovanju.

Lokalna samouprava je obnovila sportski teren u dvorištu našeg područnog objekta u Šabačkoj ulici, a na konkursu za investiciona ulaganja Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, dobili smo novčana sredstva za renoviranje muškog učeničkog toaleta u centralnoj zgradi. Od Fondacije Nj. V. Princeze Karađorđević dobili smo donaciju u vidu držača za ubruse i tečni sapun za objekte u Šabačkoj ulici i na Kelebiji. Ipak, naglašava da je gotovo paradoksalno da još uvek ne postoji rešenje za nedostatak prostora za učenje i rad, jer je u centralnom objektu, u koji se „slivaju” svi učenici iz područnih škola, napola izgrađena zgrada, koja već petnaest godina stoji nezavršena. U proteklom periodu pribavljene su projektno-tehnička dokumentacija i dozvole, te se nadaju da će lokalna samouprava naći načina da pomogne, da se radovi na tom neophodnom objektu dovrše.

Roditelji su u našoj školi i saradnici i predavači, a saradnja sa njima je jako dobra, kaže nam direktorica škole i ističe tradicionalni projekat, astronomsko veče „Kosmoplov”, gde su roditelji, koji se bave astronomijom i predavači i voditelji radionica. Takođe, „Škola za roditelje“ je aktivnost koja se ostvaruje putem tribina sa temama značajnim za ulogu roditelja, sa kojima i ulepšavaju školu, organizuju radne akcije u sva četiri objekta, a najmanje dva puta godišnje sprovode anketu, ispitujući njihovo zadovoljstvo saradnjom, očekujući predloge kako da ista bude još bolja.

Svake godine, učenici svih razreda masovno učestvuju na likovnim i literarnim konkursima svih nivoa takmičenja, aktivni su na takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete, a učesnici su i raznih međunarodnih naticanja, posebno u Mađarskoj gde postižu odlične rezultate. Podstičući aktivno znanje i učenje angažovanjem učenika na takmičenjima, u školi ne zaboravljaju važnost drugarstva, solidarnosti i tolerancije, te svake godine odeljenja biraju svoje „drugove za primer”, na osnovu zajednički ustanovljenih kriterijuma, a njihove biografije i fotografije krase školske zidove tokom cele školske godine.

U školi postoji grafička radionica „Odraz”, koja je jedan od mnogih projekata koji je realizovan, imajući u vidu da je ova obrazovna ustanova akreditovani centar za talente u Mađarskoj, čija akreditacija je dodeljena kao rezultat višegodišnjeg praćenja dosadašnjeg rada sa učenicima, njihovog uspeha i podsticanja napretka, projekata koje su sprovodili, stručnog usavršavanja nastavnika i saradnje sa lokalnom zajednicom. U projektu učestvuju učenici svih profila na oba nastavna jezika, sa ciljem osnaživanja onih kojima je pomoć potrebna, kako bi njihovi talenti došli do izražaja. U školi polazimo od mišljenja da svako dete u sebi krije neki talenat. U tom smislu, treba prvenstveno shvatiti naziv, Centar za talente. Mi želimo da budemo škola koja podstiče talenat u svakome, koja pomaže da se taj talenat otkrije i da se razvija. Zapravo, želimo da podstičemo sposobnost učenika da budu zainteresovani za nešto.

U ovoj obrazovnoj ustanovi odvijaju se i savremene bibliotečke aktivnosti. Studija jedne fondacije, o tome koliko čitaju mladi naraštaji našeg podneblja, pokazala je poražavajući podatak; od 1.000 ispitanika, petina nikada nije pročitala nijednu knjigu. Da nam se ovakvi porazi ne bi dešavali, bibliotekarka naše škole organizuje za učenike od prvog do četvrtog razreda posebne časove, na kojima se upoznaju sa knjigama u našoj biblioteci, imaju književna druženja sa piscima, čitaju naglas, uče se lepom kazivanju priča. Naša biblioteka je uvek puna, a aktivno sarađujemo i sa Gradskom bibliotekom u svim njihovim projektima. Smatramo da je čitanje i ljubav i navika i treba da se neguje od ranog detinjstva.

Vesna Weiss naglašava da se brojni projekti u školi ostvaruju kao vannastavne aktivnosti. U jednom od njih učestvovao je školski orkestar, koji je priredio nekoliko humanitarnih koncerata za obolele drugare, u prepunoj Velikoj većnici Gradske kuće, na taj način iskačući iz okvira i stereotipa.

Pored učenika, u orkestru su svirali i nastavnici i roditelji, a repertoar su činile muzičke obrade pank-rok, pop, hardkor pesama, što je subotička publika veoma dobro prihvatila. U saradnji sa poznatim kulturnim radnicima, umetnicima, kompozitorima i operskim pevačima, naši učenici su snimili na srpskom i mađarskom jeziku dečiju operu o Subotici s početka 20. veka. Orkestar je odsvirao kompletnu muzičku podlogu, a deca su pored pevanja i glumila i sve to uobličila na cd-u svojevrsnom animacijom. Putem već pomenutog projekta “Odraz”, škola je obezbedila mašinu za štampanje, a učenici su osposobljeni da je koriste i od njihovih radova sačinjena je veoma kreativna izložba. Svake godine održava se Festival nauke, ekologije i preduzetništva, na kojem učenici iskazuju svoje kreativne i naučne sposobnosti i znanja.