Učenicima romske nacionalnosti dodeljeni besplatni udžbenici

U Osnovnoj školi “Đuro Salaj” je u petak, 28. oktobra upriličena dodela udžbenika za učenike od 01. do 04. razreda romske nacionalnosti, koja osim pomenute pohađaju još pet obrazovnih ustanova, OŠ “Matko Vuković”, OŠ “Sečenji Ištvan”, OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, OŠ “Vuk Karadžić” u Bajmoku i OŠ “Hunjadi Janoš” u Čantaviru. Udžbenike su dobila 123 đaka, a sredstva u iznosu od 996 hiljada dinara su za ove potrebe obezbeđena u gradskom budžetu.

Besplatne udžbenike dobili su i učenici koji nisu u projektu besplatnih udžbenika koje sprovodi Ministarstvo prosvete. Konkretno za učenike OŠ “Đuro Salaj”, obezbeđeno je ukupno 29 kompleta.

“To je velika pomoć, kako za našu tako i za ostale škole čiji učenici su dobili sredstva za rad. Što se napuštanja školovanja tiče, takvih problema nismo imali u skorije vreme, ranijih godina se dešavalo da posebno devojčice negde oko 6. razreda iz različitih tradicionalnih razloga napuštaju školovanje, ali uglavnom svi koji upišu i završe školu. U svakom slučaju to je veliki pomak, jer ranijih godina posebno deca iz romske populacije su imala problema jer kasnije se i upisuju, a samim tim i ranije napuštaju školovanje”, rekla je Mimica Andrić, direktorica škole.

“Iskoristio bih priliku da kao predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i Romkinja našeg grada, kažem da smo na poslednjoj sednici Gradskog  veća usvojili novi, drugi Lokalni akcioni plan za unapređenje njihovog položaja za period 2022. – 2027. godine. Imali smo jednu dobru osnovu iz prethodnog perioda i ovim smo se kao lokalna samouprava jednostavno opredelili da radimo na unapređenju položaja romske zajednice u našem gradu i to u svim segmentima poput obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja i socijalne i zdravstvene zaštite. Ono što je novina u odnosu na prethodni Lokalni akcioni plan, jeste da smo uvrstili i oblast kulture, s obzirom na to da smo u prethodnom periodu radili dosta i na obeležavanju Svetskog dana Roma i uključivali smo lokalne akcione grupe, pre svega naše romske muzičare koji imaju dugogodišnju tradiciju”, istakao je Ilija Đukanović, član Gradskog veća za oblast zdravstva i socijalne zaštite.

Podelom udžbenika za decu romske zajednice, grad Subotica želi da podstakne i motiviše učenike na školovanje, ali i da pruži pomoć i podršku roditeljima, kako se smanjio procenat učenika koji rano odustaju od školovanja, naglasila je Milanka Kostić, članica Gradskog veća za obrazovanje.

“Smatramo da stvaranjem jednakih uslova za školovanje, zapravo stvaramo dobre uslove i za rad u školama i verujemo da će ova mera svakako biti primenjena i da ćemo nastaviti i u narednim godinama da podržavamo romsku zajednicu kroz dodelu besplatnih udžbenika, jer smatramo da je to pravi put za osnaživanje i integraciju Roma u našoj društvenoj zajednici”.

“Mi imamo osam pedagoških romskih asistenata koji se bave sa našom decom, idu redovno na teren i oni nam pomažu oko podataka, kako bi tačno znali koliko romske dece pohađa osnovnu školu. Što se tiče broja dece koja nakon osnovnog obrazovanja nastavljaju školovanje, za sada nemamo podatke, nekada smo u srednjim školama imali mentore, a sada ih imamo samo u nekoliko. Kada se raspisuju konkursi za stipendije mi smo uvek na raspolaganju, a na kraju godine imaćemo podatke o tome koliko romske dece se prijavilo na konkurse, koliko ih je dobilo i kako uče. Ovi besplatni udžbenici su jako veliki pomak za roditelje i decu jer mogu da uče. Za nas je najvažnije da se deca obrazuju”, naglasila je Klaudija Kurina, koordinator za inkluziju Roma grada Subotice.