ObrazovanjeSubotica danas

U OŠ “Vuk Karadžić” u Bajmoku uvedena zabrana korišćenja telefona na časovima

Savet roditelja Osnovne škole “Vuk Karadžić” u Bajmoku, doneo je Odluku o zabrani korišćenja mobilnih telefona tokom nastave.

Odluka je usvojena na osnovu predloga Nastavničkog veća kako bi se obezbedila kvalitetnija nastava na časovima, a njena primena započeta je 16. januara, kada je počelo drugo polugodište. U obrazloženju se navodi da će na ovaj način deca biti aktivnija na časovima, a njihova koncentracija bolja, jer kada tokom nastave koriste mobilne telefone, dekoncentrišu i sebe i drugu decu.

Na sednici Saveta roditelja direktorica škole je obrazložila predlog Nastavničkog veća, navodeći da bi se zabranom upotrebe telefona izbegle situacije koje se prikazuju u medijima, poput snimanja nastavnika ili učenika, provociranje situacija koje će dovesti do reakcija pojedinaca, ali i smeštanje snimaka u različite kontekste i objavljivanje na društvenim mrežama.