ObrazovanjeAktuelno

Osmaci završili polaganje Male mature

Današnjim polaganjem kombinovanog testa, koji podrazumeva proveru znanja iz prirodnih i društvenih predmeta, učenici osmih razreda završili su polaganje Male mature, od čijeg ishoda im zavisi upis u neku od srednjih škola.

Tako je bilo i u Osnovnoj školi “Majšanski put”, čijih 75 učenika je danas polagalo test koji je podrazumevao kombinaciju pet predmeta. “Polaganje kombinovanog testa je klasično najbrže, većina učenika je završila test nakon sat vremena polaganja. Učenici su bili zadovoljni, rekli su da su pitanja bila prilično laka, a kažu da očekuju da će dobiti najviše poena upravo na kombinovanom testu”, rekao je Adam Radetić, supervizor na maloj maturi OŠ “Majšanski put”.

Preliminarni rezultati biće objavljeni u petak, 01. jula, a istog dana učenici i roditelji će moći da podnesu žalbu elektronskim putem ili lično u osnovnoj školi. Konačni rezultati Male mature biće objavljeni 05. jula.