Održana stručno-naučna konferencija Horizonti 2023

U petak i subotu (12. i 13. maja) na Paliću, u Maloj gostioni je održana 13. međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija – Horizonti 2023 a svečanom otvaranju pristvovali  rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Dejan Madić , Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek kao i gradonačelnik Stevan Bakić koji je pozdravio prisutne.

Konferencija Horizonti 2023 koja je poznata po svojoj drugoj tradiciji, predstavlja važan događaj za Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera ali i za grad Suboticu  i ima za cilj da ukaže na važnost razmene znanja i iskustva. Tema ove konferencije “Stručne i naučne inovacije u praksi” nas navodi na razmišljanje koliko su važne inovacije u svim oblastima koje su obuhvaćene ovom konferencijom, rekao je gradonačelnik Bakić i zahvalio se organizatorima konferencije jer je Subotica ova dva dana bila domaćin eminentnim stručnjacima iz oblasti biomedicinskih, društevno-humanističkih, sportskih i informatičkih nauka.

Bakić se potom zahvalio stranim predavačima iz osam zemalja i to Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Grčke, Poljske, Rusije i Engleske koji su svojim prisustvom potvrdili njen međunarodni značaj.

Posebno mi je zadovoljstvo da vidim da se konferncija održava na Paliću, jednoj od najlepših i najatraktivnijih destinacija u Republici Srbiji i nadam se da će učesnici pored stručne i naučne saradnje imati priliku da uživaju u lepotama Palića i okoline.

Nakon svečanog otvaranja konferencije, svoje radove su predstavili uvaženi plenarni predavači iz svih oblasti koje su obuhvećene konferencijom: prof. dr Dejan Madić, rektor Univerziteta u Novom Sadu – uvodno obraćanje – fizičko vaspitanje i sport; prof. dr Marija Jevtić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu – medicina i nutricionizam; prof. dr Prvoslav Janković, profesor emeritus – vaspitanje i obrazovanje; prof. dr Platon Sovilj, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu –informatika i društvo; prof. dr Siniša Kovač, redovni profesor Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport Univerziteta u Sarajevu – fizičko vaspitanje i sport.

Na konferenciji je učestvovalo 117 autora i koautora, a prijavljeno je više od 60 radova.