Medicinska škola upisaće 180 učenika

Medicinska škola će od septembra upisati 180 učenika. Na smeru medicinska sestra – tehničar, biće otvorena dva razreda po 30 učenika na srpskom i jedno odeljenje na mađarskom nastavnom jeziku, na kojem će biti upisan i jedan razred na smeru farmaceutski tehničar. Po 30 učenika biće upisano na obrazovnom profilu stomatološka sestra – tehničar, na srpskom, odnosno na smeru fizioterapeutski tehničar na hrvatskom jeziku, objašnjavaju u ovoj obrazovnoj ustanovi.

“Planom upisa u srednju Medicinsku školu, u školskoj 2022/2023. godini na području rada zdravstvo i socijalna zaštita upisaćemo šest odeljenja na tri nastavna jezika. Kriterijumi koje učenici treba da ispune nakon polaganja male mature, pored završetka osnovne škole je lekarski pregled sa posebnim osvrtom na alergijske reakcije i lokomotorni sistem. Na upis učenici donose svedočanstva i diplomu o završenom osnovnom obrazovanju, a elektronskim upisom biće povučeni podaci iz evidencija matičnih knjiga. Dakle, učenici i roditelji ne moraju dolaziti u školu, već mogu celokupnu proceduru da završe onlajn”, objašnjava direktor Medicinske škole Miomir Jovanić Žaki.

Nakon prvog upisnog kruga škola će objaviti slobodna mesta za drugi upisni krug, a učenici se prilikom upisa izjašnjavaju o obaveznim izbornim predmetima, građansko vaspitanje ili verska nastava i biraju jedan od stranih jezika, engleski ili nemački.