Sprovedena opsežna akcija premeštanja migranata iz centra grada

Nakon nedavno održanog koordinacionog sastanka u Prihvatnom centru i postignutih dogovora između predstavnika Komesarijata za izbeglice i migracije, Severnobačkog upravnog okruga i policije, 09. novembra u ranim jutarnjim časovima sprovedena je velika akcija premeštanja iregularnih migranata sa prostora Grada Subotice.

Ciljevi ovakve akcije su bili višestruki i obuhvatali su rasterećenje Prihvatnog centra, uklanjanje svih ilegalnih improvizovanih kampova i potpuna kontrola iregularnih migranata koji ne poseduju lična dokumenta, a čiji boravak je moguć isključivo u Prihvatnom centru.

Akciju je sprovela operativna udarna grupa koju čine Žandarmerija, Specijalne antiterorističke jedinice, Uprava kriminalističke policije, Sektor unutrašnje kontrole, Bezbednosno-informativna agencija i Policijska uprava Subotica, a ukupno je dislocirano 305 migranata, koji su prebačeni u Prihvatni centar u Preševu. Nakon toga, u saradnji sa JKP “Čistoća i zelenilo“ pristupilo se potpunom uklanjanju improvizovanih kampova u okolini centra na površini od oko 2 hektara.

Načelnik Severnobačkog upravnog okruga Bojan Šoralov, istakao je da zahteva još intenzivnije angažovanje svih bezbednosnih i inspekcijskih službi u cilju sprovođenja zakona, kako bi se složena situacija držala pod punom kontrolom.