EkonomijaAktuelno

Preko tri milijarde dinara bespovratnih sredstava preduzećima, preduzetnicima i zadrugama

Ministarstvo privrede je u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“, pokrenulo Program za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama, u iznosu od oko 3,1 milijardu dinara. Ministarstvo privrede obezbedilo je iznos od 1,9 milijardi, a Evropska unija bespovratna sredstva i tehničku podršku za sprovođenje projekta u ukupnom iznosu od 11 miliona evra.

Program se sprovodi sa odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama:

  • BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA  A. D. Beograd
  • BANCA INTESA A.D. Beograd
  • OTP BANKA Srbija A.D. Novi Sad
  • NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. Beograd
  • ERSTE BANK A.D. Novi Sad
  • EUROBANK DIREKTNA A.D. Beograd
  • INTESA LEASING DOO Beograd
  • UNICREDIT LEASING Srbija doo Beograd

Privredni subjekti koji ispune uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uslovno odobre kredit odnosno finansiranje, mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje.

Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit odnosno finansijski lizing, predaju se ili dostavljaju elektronski u jednoj od ekspozitura/filijala poslovnih banaka i lizing kompanija koje učestvuju u realizaciji ovog programa do kraja 2022. godine ili do utroška sredstava. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem sajta Portal preduzetništva.