Usvojen Lokalni akcioni plan za zapošljavanje i program za zaštitu životne sredine

Drugu ovogodišnju sednicu, Skupštine grada, obeležilo je usvajanje Saveta za zapošljavanje, osnivanje Saveta za međunacionalne odnose grada Subotice i usvajanje Programa korišćenja Budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine . Pored ovih tačaka, odbornici su raspravljali o još sedam tačaka dnevnog reda.

Jedna od najbitnijih tačaka svakako je stvaranje pravnog osnova da se posle više od 15 godina osnuje Savet za međunacionalne odnose grada Subotice. To je telo koje formira Skupština Grada a koje mora da postoji u svim nacionalnim, mešovitim lokalnim samoupravama pa samim tim i u Subotici  – rekao je predsednik Skupštine Grada Balint Pastor ističući da je Grad trpeo opravdane kritike od strane republičke vlasti i organizacija koje se bave zaštitom ljudskih i manjinskih prava. Veoma brzo imenovaćemo i članove Saveta za međunacionalne odnose a Savet za međunacionalne odnose  je bitan iz razloga  što na osnovu određenih Zakona Republike Srbije Grad neke nadležnosti ne može da izvršava bez postojanja mišljenja i stava iz čega proizilazi da se određeni procesi nakon formiranja Saveta mogu odblokirati.  

Savet za međunacionalne odnose poslednji put je funkcionisao u periodu od 2004. godine do 2008. godine.

Na sednici je usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2022. godinu, zahvaljujući kojem su prethodne godine posao pronašla 73 sugrađana iz kategorije lica teže zapošljivih osoba, kategorije samozapošljavanja i kategorije zapošljavanja po programu javnih radova.

Predsednik odborničke grupe Srpske napredne stranke Veljko Vojnić, kaže da će se zahvaljujući usvajanju plana za zapošljavanje, realizovati planirane aktivnosti i razvoj ekonomskih odnosa u gradu.

Imaćemo povećanje plata i penzija, smanjićemo broj nezaposlenih u gradu, odnosno pomoćićemo ljudima koji su nezaposleni da pronađu svoj posao, a prema analizama njih trenutno ima oko 4.000 na teritoriji Grada. To su uglavnom nekvalifikovani radnici i radnice, stariji su od 50 godina, tj. spadaju u kategoriju teže zapošljivih. Upravo zbog ove grupe, doneli smo akcioni plan, izdvojili smo određena sredstva koja će podstaći njihovo zapošljavanje, pre svega kroz subvencije za javne radove i same javne radove. Smatramo da treba povećati stepen obrazovanja tih naših stanovnika kako bi imali veću šansu da dobiju posao, a samim požrtvovanjem i radom na svom unapređenju imaće veću šansu da nađu posao. S obzirom da imamo manjak zanatlija, tu vidimo šansu da sve naše nezaposlene i usmerimo.

Jedna od tačaka na dnevnom redu bila je i donošenje programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Subotice za 2022. godinu.  Na ovu saglasnost koju treba da da Ministarstvo za zaštitu životne sredine nekada se čekalo nedeljama a sada bih se zahvalio državnom sekretaru Robertu Jakši koji se potrudio da istu dobijemu za jedan dan, rekao je još Pastor dodajući da program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine s jedne strane podrazumeva kontinuirano praćenje kvaliteta elemenata životne sredine, a sa druge strane  aktivnosti  u cilju  očuvanja zaštićenih područja odnosno aktivnosti na uspostavljanju i održavanju zaštitnog pojasa oko Palićkog jezera, sanaciju ilegalnih deponija kao i projekte udruženja građana iz oblasti zaštite životne sredine.

Mi smo prošle godine prvi put nakon pauze od nekoliko godina ponovo raspisali konkurs za udruženja građana iz oblasti ekologije to jest zaštitu životne sredine dok ovaj budžetski fond grada obuhvata 147 , 8 miliona dinara, dodao je Pastor.

Opozicija nije podržala predloge, pre svega jer su po rečima Milorada Milojevića, šefa odborničke grupe Pokreta građanske Subotice,  tačke koje se tiču osnivanja Saveta za zapošljavanje i Fonda za zaštitu životne sredine za njih nedovoljno razrađene.

Mi smo akcentirali nekoliko stvari koje se prvenstveno tiču akcionog plana za zapošljavanje a koje se odnose na razvoj turizma na Paliću i u kojem obimu bi taj razvoj doprineo zapošljavanju i otvaranju novih radnih mesta. Istakli smo da je 2018. najavljena izgradnja akva parka, koji do sada nije realizovan niti znamo da li će biti. Tražimo odgovore kada je u planu završetak ovog projekta koji bi doprineo otvaranju novih radnih mesta. Što se tiče ekoloških problema, videli smo da je budžet negde oko 147 miliona dinara, ali za nas je problematično što su 2/3 budžeta odvojene za finansiranje Regionalne deponije. Naš je stav da se ove stvari odvoje kako bi imali uvid u trošenje sredstava na Regionalnu deponiju. Mislimo da druga ulaganja u ekologiju, ne smeju da trpe zbog ovog projekta.

Na pitanje o sredstvima za završetak izgradnje akva parka, predsednik Skupštine grada dr Balint Pastor kaže da je to projekat koji se finansira iz tri izvora, a da je Grad za ovu godinu izdvojio sredstva prema svojim mogućnostima.

Mi smo izdvojili koliko je trebalo i koliko smo mogli, sada je sve na Vladi Republike Srbije. Činimo sve što je u našoj moći da republička Vlada svoj deo ugovora ispuni i ukoliko se to desi, očekujemo da se projekat ubrzo i završi.

Narodna skupština počela je raspravu o izbornim zakonima i u petak bi isti trebali da budu i usvojeni da bi najverovatnije u subotu stupili na snagu. Svi gradovi i sve opštine u Republici Srbiji imaće rok od sedam dana da izaberu članove lokalne izborne komisije iz čega proističe da ćemo mi, ukoliko se ništa u međuvremenu ne promeni, biti u obavezi da u roku od sedam dana to jest do kraja sledeće nedelje održimo još jednu sednicu i izaberemo članove lokalne izborne komisije, koji će na onovu novih predloga zakona imati nadležnosti u vezi održavanja republičkih izbora, kaže Balint Pastor.