Uskoro završetak biciklističke staze u Hajdukovu, sledeća će se graditi u Malom Bajmoku

Lokalna samouprava Grada Subotice u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Tompe iz Republike Mađarske, realizuje projekat “OPTI-BIKE 2” kao nastavak ranije uspešno okončanog IPA projekta, koji je podržan u okviru trećeg konkursa Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije, biće izgrađena biciklistička staza u Hajdukovu od ulice Borisa Kidriča u pravcu Bačkih Vinograda u dužini od 1.500 metara, a na području grada Tompe uz Glavni put, u dužini od 493,44 metara.

Kako je istakao menadžer projekta Akoš Ujhelji, reč je o veoma važnoj investiciji, imajući u vidu da veliki broj građana iz ovog dela grada svakodnevno putuje na posao u Mađarsku, zbog čega dolazi do gužvi u saobraćaju, ali ukoliko putuju s biciklama, stvoriće se mogućnost bržeg prelaska granice. “Sa jedne strane ćemo povećati bezbednost učesnika u saobraćaju, a sa druge strane ovo je važno zbog toga što ćemo skratiti vreme zadržavanja na graničnom prelazu. Pored toga, jako je važno i zbog zaštite životne sredine, prekogranične saradnje i unapređenja cikloturizma. Ovaj projekat traje do 31. oktobra i važno je da bude nastavljen. Imamo pripremljenu dokumentaciju, u sledećem krugu želimo da učestvujemo na konkursu i da izgradimo dodatnih 10 kilometara biciklističkih staza, jer planiramo da se ona izgradi do Malih pijaca, takođe imamo jednu stazu do Malog Bajmoka, jer dosta radnika koji rade u Slobodnoj zoni putuje na posao upravo biciklom tokom leta i zbog toga što je taj deo grada opterećen kamionima, biće mnogo bezbednije ukoliko izgradimo biciklističku stazu u tom delu grada”, naglasio je Ujhelji.

U okviru projekta “OPTI-BIKE 1” izgrađeno je 7,9 kilometara biciklističkih staza, 5 kilometara u Bačkim Vinogradima, a 3 kilometra na Kelebiji. Pored toga, izrađena je i projektno – tehnička dokumentacija za izgradnju 25 kilometara biciklističke staze, a iz iste dokumentacije gradi se upravo ova biciklistička staza u Bačkim Vinogradima.

“Ovo je jako značajan projekat i za Hajdukovo i za Bačke Vinograde, ali i za sam Grad Suboticu. Mogu da kažem zbog naših žitelja koji žive ovde u okolini, veliki broj njih prelazi granicu i koristi bicikl kao prevozno sredstvo, a vidimo da je biciklistički turizam u ekspanziji, tako da mislim da smo u poslednje vreme uložili puno truda da oživimo turizam, ne samo Palića i Subotice, nego i okolnih naselja. Mislim da je i ovo jedan veoma bitan element u ovom projektu”, rekao je Rudolf Ševenj, odbornik SVM.

“Izgradnja ove biciklističke staze će mnogo značiti građanima, pre svega iz bezbednosnih razloga. Ovaj put praktično vodi do graničnog prelaza i na njemu je veliki teret. Znamo da građani iz Bačkih Vinograda zbog posla putuju na Palić ili u Hajdukovo s biciklom, a ovo se nalazi na jednoj krivini koja je prilično opasna za saobraćaj. Ovo je jako veliki projekat za nas”, istakao je Robert Katona, predsednik Saveta MZ Bački Vinogradi.

Vrednost projekta je 566 hiljada evra, od čega je donacija 200 hiljada evra, a isto toliko novca dobilo je partnersko naselje Tompa. Evropska unija finansira 85 odsto investicije, a 15 odsto opštine koje učestvuju u projektu.