Uskoro će se sav komunalni otpad odvoziti na Regionalnu deponiju

Regionalna deponija d.o.o dobila je 09. novembra Integrisanu dozvolu zaštite životne sredine IPPC. Njenim pribavljanjem ovo preduzeće biće u mogućnosti da sarađuje sa trećim licima i prima industrijski otpad iz čitave zemlje.

Kako je istakao Gligor Gelert, direktor preduzeća “Regionalna deponija d.o.o”, ova, ali i sve druge dozvole koje su pribavljene u prethodnom periodu, predstavljaju krunu koja će omogućiti saradnju sa industrijom i omogućiće tretman i odlaganje industrijskog otpada. 

“Pored ove, u januaru smo dobili dozvolu za rad čitavog kompleksa Regionalne deponije, nakon toga dozvolu za vodu i na kraju dozvolu zaštite životne sredine. Zahvaljujem se menadžmentu koji je uložio veliki napor za dobijanje ove dozvole, koju je inače teško dobiti, a ona će nam u narednim godinama pružiti mogućnost i sigurnost u daljem radu”, naglasio je Gelert.

Imre Kern, zamenik gradonačelnika, naglasio je da je Lokalna samouprava Grada Subotice kao najveći osnivač regionalnog sistema za upravljanje otpadom, sa velikom pažnjom i brigom pratila čitav proces dobijanja upotrebne dozvole, a sada na kraju i intergisane dozvole sa apekta zaštite životne sredine.

“Mislim da je preduzeće uložilo mnogo truda i napravilo dobar posao, naročito zbog toga što u originalnom sistemu sistem za prečišćavanje otpadnih voda nije funkcionisao, a ova ekipa ljudi koja vodi firmu je praktično to uradila i čestitamo im na tome. Ono što je jako bitno za grad je što u poslednje vreme, zahvaljujući sastancima u Vladi Srbije i Ministarstvu zaštite životne sredine, JKP “Čistoća i zelenilo” uspelo je da u mnogo većoj količini donese otpad na Regionalnu deponiju koja to prerađuje i to su velike količine sekundarne sirovine koja će se sagoreti u određenim cementarama”, rekao je Kern.

Dodao je da će ovo za građane dobiti na važnosti za jedno pola godine, kada kompletan otpad bude prešao iz grada na Regionalnu deponiju, a nakon toga počeće se sa sanacijom nehigijenske deponije Aleksandrovačka bara za šta postoji projekat sa dozvolom. “Čim država stvori uslove sa aspekta finansija, može se početi sanacija”, naglasio je Imre Kern. Trenutno se na Regionalnu deponiju dovozi oko 40 odsto komunalnog otpada.