DruštvoAktuelno

U Subotici će biti angažovano 282 popisivača

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova na teritoriji Republike Srbije, održaće se od 01. do 31. oktobra. Za teritoriju grada Subotice predviđeno je da se angažuje 282 popisivača, kao i 42 instruktora koji će imati zadatak da obuče buduće popisivače.

Kako je istakla na današnjoj konferenciji za medije Marija Ušumović Davčik, predsednica Popisne komisije, do sada su preduzete određene aktivnosti koji su propisane Zakonom o popisu stanovništva, a koje se pre svega sastoje u organizaciono – tehničkim i svim drugim aktivnostima koje su predviđene najvišim pravnim aktom.

“Ono što je bitno da naglasimo je da su određene aktivnosti već sprovedene, a najvažnije od onih koje su u toku jeste Konkurs za prijavu kandidata za instruktore popisivača, koji je otvoren do 03. jula, a svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove treba da se prijave putem web stranice Republičkog zavoda za statistiku, nakon čega će uslediti dalje aktivnosti na odabiru kandidata, a oni koji budu odabrani pohađaće jednu vrstu obuke, nakon čega će uslediti provera znanja, od čega će zavisiti izbor za njihov dalji rad. Za grad Suboticu je predviđeno 42 instruktora, plus određeni broj koji će se uzeti kao rezerva, a ono što dalje sledi je Konkurs koji će biti raspisan 22. jula i odnosi se na prijavu kandidata za same popisivače i trajaće do 5. avgusta. Za grad Suboticu predviđeno je 282 popisivača, a kandidati prolaze obuku i proveru znanja kao i u slučaju instruktora”, dodala je ona.

Predmet popisa su stanovništvo, domaćinstva i stanovi, a u toku samog popisa, građani će prilikom posete popisivača odgovarati na pitanja o polu, državljanstvu, bračnom stanju, broju živorođene dece, ekonomskoj aktivnosti, stepenu završenog obrazovanja, nacionalnoj pripadnosti, maternjem jeziku i veroispovesti, a takođe će biti pitani da li imaju problema u obavljanju svakodnevnih aktivnosti ukoliko imaju invaliditet, kao i kako i na koji način putuju do škole ili posla, ukoliko se radi o radno aktivnom stanovništvu.

“Novina je da se ovogodišnji popis ne sprovodi u papirnom obliku, nego će popisivači raditi na laptopovima u aplikaciji koja je napravljena upravo za ovu namenu. Samopopisivanje neće biti omogućeno, već će se sprovesti klasičan popis stanovništva. Ne postoji mogućnost da podaci budu nezaštićeni, oprema za rad je dobijena od Republičkog zavoda za statistiku koja je posebno namenjena za ove potrebe, tako da neće biti moguće izvođenje podataka u druge izvore. Veliki akcenat je stavljen na sigurnost i bezbednost podataka građana”, naglasila je Sanda Usorac, zamenica predsednika Popisne komisije grada Subotice.

Prvi preliminarni rezultati popisa biće objavljeni 30. novembra.