U gradu izdato 60, a u prigradskim naseljima 30 odsto licitiranih površina za prodaju voća

Tokom licitacija slobodnih javnih površina namenjenih za sezonsku prodaju lubenica, voća i povrća, koje je JKP “Subotičke pijace” sprovelo u aprilu i maju, u zakup je izdato oko 60 odsto lokacija na teritoriji gradskih mesnih zajednica, kao i 30 odsto onih koje se nalaze u prigradskim mesnim zajednicama.

Ove lokacije na javnim površinama zakupcima se nude za sezonsku prodaju koja se obavlja od maja meseca do kraja avgusta meseca. Javno komunalno preduzeće „Subotičke pijace“ svake godine sprovodi javno nadmetanje ovih površina namenjenih za sezonsku prodaju lubenica, voća i povrća, a predmetne lokacije određene su rešenjem Gradskog veća u skladu sa Planom postavljanja ostalih objekata, uređaja i opreme na teritoriji Grada i njih 40 da se nalazi na teritoriji gradskih mesnih zajednica, dok se u prigradskim mesnim zajednicama Bajmok, Novi Žednik, Tavankut i Čantavir nalazi 12 lokacija”, ističe pomoćnik direktora ovog preduzeća Josipa Vojnić Tunić.

Detaljniji podaci o tačnim lokacijama, cenama i uslovima učešća na javnom nadmetanju za sezonsku prodaju mogu se dobiti dolaskom u službene prostorije preduzeća svakog radnog dana od 07 do 15 časova, putem telefona na broj 024/555-013, kao i na zvaničnoj internet stranici preduzeća http://www.supijace.co.rs/.