Tretman suzbijanja odralih komaraca obaviće se od 17. do 24. juna

U skladu sa  Ugovorom o javno – privatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji Grada Subotice broj IV-404-142/2021 od 10.5.2021. godine  i datim Nalogom za vršenje DDD tretmana br. 66 od 13.6.2024. godine, preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u periodu od 17. do 24. juna 2024. godine. Tretman odraslih komaraca sa zemlje će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha.Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesne zajednice Palić,.Hajdukovo, Šupljak i Bački Vinogradi

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *