DruštvoAktuelno

Tokom septembra održavaće se tribine na temu “Vera, etika i estetika”

Srpska pravoslavna Crkvena opština subotička, svakog utorka u septembru sa početkom u 19:30 u Velikoj većnici Gradske kuće, organizovaće tribine u okviru manifestacije “Duh i kultura”. Ovogodišnja tematska celina nosi naziv “Vera, etika i estetika”, o kojoj će govoriti teolozi, istaknuti profesori i istoričari umetnosti.

Sutra, 06. septembra, o pomenutoj temi na prvoj tribini govoriće protoprezviter Dragan Stokin, 13. septembra gostovaće arhitekta Dragomir Acović, koji će prikazati kako se kroz svet Heraldike manifestuju simboli poput ordenja, amblema i koliko oni mogu da budu jedan način govora i saopštavanja određenih situacija. 20. septembra, na tribini će učestvovati subotički istoričar Boris Stojkovski, a 27. septembra prof. dr Jelena Erdeljan, istoričar umetnosti.

“Želja nam je da prikažemo da je zapravo duhovnost ta koja je jedina istinska i prava, dakle zdrava duhovnost je potka za pravu kultivisanost u svakom smeru i što se tiče umetnosti, nauke, itd. Na kraju krajeva ona je i izvor kultivacije. Dostojevski je negde rekao: “Etika bez Boga je užas”, jer onda sve može da bude etički. Istinska vera kod čoveka stvara jednu podlogu za sistem vrednosti Aksiologiju, koja je takva da afirmiše život, a samim tim u sferi i ravni estetike se ostvaruje kao tako da se ljubav i želja za stvaralaštvom afirmiše, a da se čovek i život na zemlji oplemene. Postoji jedan veliki nesporazum šta crkva zaista jeste, šta je vera, kada se osvrnemo na jedan istorijski period što se tiče Starog i Novog Zaveta, ima mnogo toga što se pokazuje da je crkva, a to de facto ona nije, ali se kao istorijska pojava konstatuje i onda se kritičari uvek uhvate onoga što crkva i vera nisu i pritom kritikuju koristeći argumente koji su upereni na sve ono što nije crkva. Trudimo se da na autentičan način posvedočimo veru i svojim ličnim primerom u svakodnevnom životu, ne da zauzimamo pobožne poze, već da živimo jedan smiren život koji je ostvarivanje jednog tkanja odnosa koji potiču na autentičnoj veri, a sa druge strane da ljudima blagovestimo šta su crkva i vera”, objašnjava protoprezviter Dragan Stokin.

Manifestaciju su podržali Lokalna samouprava Grada Subotice, Njegoslava Dragičević i Jelen salaš.