Društvo

Subotica i Čantavir dobijaju dva nova bunara

Javno – komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”, potpisalo je sa izvođačem radova firmom “GEO Inženjering BGP” ugovor o bušenju dva bunara vredan 40 miliona dinara koje je obezbedio grad Subotica. Ugovorom je predviđena izgradnja bunara u Subotici na Vodozahvatu 1, dok će drugi biti izgrađen u Čantaviru.

Direktor Vodovoda Đerđ Šugar, rekao je da je životni vek jednog bunara 30 godina, a u Čantaviru je isti poslednji put napravljen početkom devedesetih godina, tako da je nova vodovodna infrastuktura preko potrebna. “Vreme izvođenja radova je 240 dana i ja se nadam da će to dovoljno brzo da se odradi”, rekao je Šugar.

“Naše preduzeće je prisutno već dugi niz godina na poslovima bušenja bunara, do sada smo stekli jedno veliko iskustvo na ovim radovima i radujemo se novom izazovu, a to je pospešivanje vodosnabdevanja Grada Subotice. Mi ćemo se truditi da te radove izvršimo maksimalno korektno”, izjavio je Zoran Pavličić, direktor preduzeća GEO Inženjering.

Imre Kern, zamenik gradonačelnika je rekao da Subotica mora da se bavi sa proširenjem vodovodne mreže, naročito u prigradskim mesnim zajednicama, međutim ukoliko bi akcenat bio stavljen samo na proširenje mreže, onda bi se pre ili kasnije došlo u situaciju da nema dovoljno vode na vodozahvatima, zbog čega je izuzetno značajno da se napravi balans između proširenja mreže i obezbeđivanja kapaciteta u bunarima i na vodozahvatima.

“Ove godne smo završili dva bunara, jedan u Mišićevu i u Višnjevcu, sada je potpisan ugovor za bušenje još dva bunara. Vodovod vraća anuitete po kreditu prema EBRD banci, a godišnji iznos je 200 miliona dinara. Kada taj iznos uporedimo sa ovom investicijom, vidimo da kada to ne bi bio zadatak Vodovoda da vraća kredite, onda i sami shvatate koliko bi mogli više da uradimo na vodosnabdevanju i kanalizacionoj mreži. Vovodod još dve godine mora da plaća ove anuitete i nakon toga će se osloboditi prostor za veća ulaganja iz sopstvenih sredstava”, naglasio je Kern.