Društvo

Subotica dobila od Vlade APV sredstva za rešavanje neadekvatnog odlaganja otpada

U Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, u petak su dodeljeni ugovori lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine, koje su putem konkursa ostvarile pravo na bespovratna sredstava za podršku u realizaciji projekata u oblasti zaštite životne sredine. Vrednost ovih ugovora je 110 miliona dinara, a ugovore je uručio pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg, koji je istakao da se na ovaj način pruža finansijska podrška za realizaciju ukupno 36 projekata u 27 lokalnih samouprava sa teritorije pokrajine.

„Reč je o dva konkursa, od kojih je jedan namenjen finansiranju i sufinansiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama na teritoriji AP Vojvodine, dok je cilj drugog usmeren na rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacije i rekultivacije divljih deponija i degradiranih površina. U okviru prvog konkursa smo izdvojili 60 miliona dinara za pomoć lokalnim samoupravama u pripremi dokumentacije za konačnu realizaciju samih projekata, izgradnju prečistača ili kanalizacione mreže, što predstavlja jedan od elementarnih uslova za čistiju životnu sredinu“, istakao je Erceg.

Sredstva za podršku jedinicama lokalne samouprave za realizaciju projekata u cilju obezbeđenja stabilnog i dugoročnog odvođenja otpadnih voda, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode i životne sredine uopšte, smanjenje rizika po javno zdravlje i unapređenje kvaliteta života stanovništva, podrške ruralnom razvoju, stvaranja preduslova za održivi društveni i ekonomski razvoj i smanjenja regionalnih dispariteta Sekretarijat je dodelio gradovima Zrenjaninu i Kikindi i predstavnicima još 14 opština.

Pokrajinska Vlada je opredelila ukupno 50 miliona dinara za realizaciju projektnih aktivnosti u oblasti rešavanja neadekvatnog odlaganja otpada. Deponije, generalno, predstavljaju najveće zagađivače, što pokazuju i razne studije i analize. Takva slika ne može biti više prihvaćena kao sastavni i uobičajeni deo našeg okruženja“, ukazao je Erceg i naglasio da je zadatak Sekretarijata u narednom periodu da podrži uspostavljanje regionalnog sistema za upravljanje otpadom, koji u Vojvodini već postoji na području severne Bačke i severnog  Banata sa sedištem u Oromu i daje značajne rezultate. On je naglasio da će podršku dobiti i postojeći sistemi, a cilj je izgradnja novih transfernih stanica, što treba da doprinese smanjenju izdvajanja sredstava za ovakve aktivnosti, izražavajući nadu da će to biti jedan od benefita brige koja se pokazuje. Istakao je da su ovi ugovori izuzetno važni, jer se bave rešavanjem najbitnijih problema u oblasti zaštite životne sredine u našoj pokrajini, pogotovo imajući u vidu činjenicu da u Vojvodini postoji preko 400 divljih deponija.

Erceg je rekao i da je taj broj bio mnogo veći, ali da se adekvatnom brigom i uspostavljanjem regionalnog sistema za upravljanje komunalnim otpadom doprinosi unapređenju u ovoj oblasti, odnosno smanjenju njihovog broja i sprečavanju nastanka novih. Ugovori za podršku u ovoj oblasti dodeljeni su Zrenjaninu, Pančevu, Somboru, Subotici i Novom Sadu i predstavnicima 16 opština.