Subotica dobija prvi Osarijum i Kolumbarijum

U okviru Bajskog groblja, na prostoru nekadašnje grobarske kuće završena je prva faza radova na izgradnji prvog Osarijuma u Subotici, prostora za odlaganje posmrtnih ostataka. Za te namene Javno – komunalno preduzeće “Pogrebno” je iz sopstvenih sredstava obezbedilo 10 miliona dinara.

“Kuća više nije bila pogodna za stanovanje, a mi duže od deset godina nemamo grobara koji bi tu kuću koristio kao službeni stan i iz tog razloga iskoristili smo taj prostor za izgradnju pomenutog objekta koji će u celosti biti podzeman. Osarijum služi za čuvanje suvih kostiju koje se pronađu tokom obavljanja pogrebne delatnosti ili prilikom poništavanja parcela raka ili promene korisnika u grobnicama. To je objekat koji do sada ne postoji na teritoriji Subotice, a pretpostavka je da će donošenjem novog Zakona o grobljima i sahranjivanju on biti predviđen kao obavezan objekat koji mora da postoji. Izvršena su geomehanička ispitivanja, a sada smo u postupku dobijanja svih neophodnih dozvola, nakon čega ćemo krenuti u izgradnju. Njegove dimenzije biće 10×18 metara, a unutrašnja visina 3 metra. Kako bi građanima objasnili, radi se o objektu koji će ličiti na jedan veliki magacinski prostor, gde će na metalnim policama biti smešteni posmrtni ostaci u grobljima kojima upravljamo”, ističe direktorica Pogrebnog Vesna Prćić.

Prostor na kojem će graditi osarijum biće iskorišćen i za izgradnju Kolumbarijuma, prostora sa više stotina zidnih kaseta, koji će biti namenjen za polaganje urni. “S obzirom na samu osnovnu smisao objekta, on će biti prikladno uređen. Za izgradnju kolumbarijuma predviđeno je šest faza, jer je neka predračunska vrednost 47 miliona dinara, koje će preduzeće obezbediti iz sopstvenih sredstava. Trenutno smo još u procesu pribavljanja dozvola, sam taj postupak izrade planova će trajati možda još oko mesec dana, a nakon toga krećemo i u realizaciju”.

Kako ističe Vesna Prćić, radi se o dve najveće investicije koje je ovo preduzeće predvidelo za Bajsko groblje, na kojem će do kraja godine, na jednoj praznoj parceli koja se nalazi u blizini Aleje zaslužnih građana izgraditi i jednu parcelu Rozarijuma, nalik onoj na Kerskom groblju, koja će predstavljati parterne kasete za polaganje urni, s obzirom da raste zainteresovanost građana i za ovakav vid sahranjivanja pokojnika.

Tokom 2021. godine, JKP “Pogrebno” obavilo je 1.742 sahrane, što je za oko 16 odsto više u odnosu na 2020. godinu.