DruštvoAktuelno

Sledeće nedelje počinje anketiranje građana o javnom gradskom prevozu u Subotici

U toku je izrada Studije u vidu reinženjeringa za unapređenje sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza u Subotici, sa ciljem ponovne izgradnje strukture i funkcionisanja sistema javnog prevoza putnika, usaglašavanja sa realnim transportnim potrebama i zahtevima korisnika sistema i podizanja nivoa kvaliteta transportne usluge.

U cilju dobijanja podataka neophodnih za analizu sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika u Subotici, planirano je da se izvrši anketiranje i brojanje putnika na stajalištima i u vozilima javnog prevoza u gradu Subotici. Pored toga, u toku je i anketiranje domaćinstava koja će se završiti u toku naredne dve nedelje, odnosno do kraja marta meseca, a istraživanje na terenu (u autobusima i na stajalištima) će se obaviti u periodu od 20. marta do 26. marta u periodu od 06 do 22 časa.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, istraživanje će obavljati oko 50 učenika i studenata iz Subotice koji će biti obeleženi bedžom i imaće ovlašćenje za rad overeno od strane načelnika Gradske uprave, kao i radni nalog overen od strane Saobraćajnog fakulteta – Univerziteta u Beogradu i PTC – Public Transport Consult doo, organizatora koji sprovode istraživanje.