Projekat “Kreativna Subotica” u cilju očuvanja kulturnog nasleđa

Centar lokalne demokratije Subotice započeo je realizaciju projekta “Jačanje kapaciteta za razvoj kreativne industrije – Kreativna Subotica”, a tim povodom održan je okrugli sto koji je okupio predstavnike kulturnih institucija, organizacija, ali i predstavnike IT sektora, koji će imati glavnu ulogu u promociji kulturnog nasleđa Subotice.

U cilju jačanja kapaciteta za razvoj kreativne industrije, projektne aktivnosti  tokom narednih nekoliko meseci biće usmerene na unapređenje učešća, konsultovanje i mobilisanje lokalnih resursa i potencijala, pre svega znanja i kreativnosti mladih, kako u civilnom i IT sektoru, tako i u preduzetništvu.

“Ovo je pilot projekat zbog toga što sa jedne strane on objedinjuje lokalne resurse, odnosno znanje i kapacitete tih organizacija i mladih ljudi, a sa druge strane obezbeđuje jednu vrstu kontinuiteta, s obzirom da bismo želeli da ovim projektom pozovemo na saradnju sve mlade informatičare koji rade i deluju u ovom gradu i mogu da doprinesu boljoj kulturnoj ponudi kroz njenu modernizaciju i digitalizaciju. Projekat će se baviti i istraživanjem o kulturnim potrebama kako mladih tako i ostalih generacija, a pozabavićemo se i tim koji su sve modaliteti i načini da se mladi informatičari uključe u tu vrstu prezentaciju kulturnog nasleđa”, istakla je Stanka Parać Damjanović, direktor Centra lokalne demokratije u Subotici.

“Sama uloga IT sektora u očuvanju tradicije i kulturnog nasleđa je izuzetno velika, jer on omogućava ljudima da se povežu, da pronađu istomišljenike, partnere, organizuje razne grupe…Imamo vrlo dobre primere putem raznih platformi i društvenih mreža gde su ljudi uspeli da uspostave neke grupe i radionice i jednostavno da pokrenu neke svoje tzv. zanate i verujem da će IT sektor biti zaštitnik i čuvar kulturnog nasleđa, tradicije i svega onoga što može da padne u zaborav ili u neki drugi plan”, rekao je Oliver Guganović, predstavnik IT Klastera Subotica.

Glumac Srđan Sekulić smatra da su kultura i IT sektor izuzetno vitalnu u Subotici i da je njihova težnja da budu još vitalniji.

“Ja ovo doživljavam kao spoj najboljeg i mislim da je moguće spojiti kulturu i IT sektor. Formiranjem te Platforme bila bi predstavljen kompletan kulturni sadržaj Grada Subotice, kako institucionalni, tako i vaninstitucionalni i u tome nama umetnicima mogu da pomognu ljudi iz pomenutog sektora, tako da je to negde prirodna saradnja. Možda na prvi pogled i ne baš, jer i ja sam isto bio začuđen, ali kako čovek dublje ulazi u tematiku, ona shvati da je to jedna prirodna i lepa saradnja. Ovaj projekat može da doprinese do saradnje između umetnika u institucijama i van njih, koja sada možda nije na najvišem nivou, tako da zapravo to je jedan dobar način da se sretnemo i sarađujemo”, smatra on.

Projekat će trajati narednih šest meseci, a plan je da tokom juna meseca naredne godine promoviše Platforma putem koje će biti prezentovano kulturno nasleđe Subotice. Projekat „Jačanje kapaciteta za razvoj kreativne industrije – Kreativna Subotica“ sprovodi Centar lokalne demokratije u partnerstvu sa Inspira Hub. Inicijativa je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj.