Program “Moja prva plata” je prilika mladima da se zaposle

Nacionalna služba za zapošljavanje i ove godine raspisala je Javni poziv za program podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata”. Program podrazumeva osposobljavanje mladih za rad na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja, znanja, veština i kompetencija za rad, čime se mladima povećava mogućnost zaposlenja.

U program mogu da se uključe mladi do 30 godina, koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, nemaju radnog iskustva na tim poslovima, ili imaju do 6 meseci radnog iskustva, a moraju imati minimum srednju stručnu spremu. Kada su u pitanju poslodavci, na program mogu da konkurišu preduzeća i kompanije iz privatnog i javnog sektora, a samo osposobljavanje lica traje devet meseci bez zasnivanja radnog odnosa.

“I ove godine isplaćivaće se novčana naknada u iznosu od 25 hiljada dinara za lica koja se osposobljavaju, a imaju srednje stručno obrazovanje, dok će 30 hiljada dobiti lica sa visokim obrazovanjem. Ovi iznosi su povećani u odnosu na prošlu godinu. Takođe, isplatiće se i doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa Zakonom, a poslodavci imaju mogućnost da pored ovih sredstava, isplaćuju dodatna sredstva ukoliko to žele, s tim da taj iznos ne može da bude veći od onog koji isplaćuje NSZ, a biće definisan i u ugovoru”, rekla je Dragana Vranješ, načelnik Odeljenja za programe zapošljavanje, preduzetništvo, obrazovanje i obuke u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Program “Moja prva plata” sprovodiće se u četiri faze. Prva faza podrazumeva prijavljivanje poslodavaca, odnosno oglašavanje pozicija za koje će se lica osposobljavati, koje će trajati od 22. avgusta do 22. septembra, a nakon toga od 03. do 31. oktobra sledi prijavljivanje kandidata. U okviru treće faze vršiće se selekcija kandidata od strane poslodavaca, a od 01. do 15. novembra, uslediće potpisivanje ugovora između kandidata i poslodavaca iz privatnog sektora, a od 16. do 30. novembra poslodavaca iz javnog sektora sa licima koja su prošla selekciju, nakon čega će se objaviti konačna lista. Četvrta faza podrazumeva potpisivanje trojnog ugovora između NSZ, poslodavca i angažovanog lica. Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na sajtu NSZ i “Moja prva plata”, a što se tiče prijava, one će moći da se realizuju isključivo elektronskim putem preko portala “Moja prva plata”.

Prema podacima iz prošlogodišnjeg programa, najtraženija zanimanja sa srednjim obrazovanjem bila su veterinarski tehničar, pekar, kuvar kozmetičar, trgovac i knjigovođa, a kod visokog obrazovanja stomatolog, IT administratori, marketing stručnjaci, knjigovođe – bilansisti i računovođe, a bilo je angažovano 36 osoba sa srednjim i 38 sa visokim obrazovanjem.