DruštvoAktuelno

Problemi stanovnika u ulici Koste Trifkovića zbog dogradnje objekta

Zbog dogradnje objekta u Željezničkom naselju, stanovnici na adresi Koste Trifkovića broj 2 imaju velikih problema. Kako ističu, investitor je započeo izgradnju bez građevinske dozvole koju je naknadno pribavio, zbog čega im kuća prokišnjava, a ne mogu da koriste ni dimnjak za gasno grejanje.

Kada su 2014. godine kupili kuću u ovom delu grada, Irena i Šandor Tot nisu ni sanjali da će za osam godina poželeti da je prodaju.

“Veliki problem je što između objekata dilatacija nije stavljena. Prilikom gradnje skinuli su nam dva reda crepa i od maja meseca prokišnjava. U početku je to bilo samo malo, ali sada već skupljamo vodu po parketu. Ja osećam kao da ne živimo naš život. Suprug je inače bolestan, šlogirao se pre par godina i ova situacija mu ne pada dobro. Ovo nije naš život, mi nikome ništa nismo loše uradili…svaki dan se molimo Bogu da ne pada kiša. Kada počinju sa radovima trese nam se kuća, uopšte čovek ne može da bude u kući, u razmišljanju smo da je prodamo, ali sada već ne možemo ništa dobiti za nju”, kaže Irena Tot.

Prema rečima Orelj Anđelka, stanovnika Vinogradarske ulice koja se nalazi iza ovog objekta, njegovu izgradnju investitor je započeo ove godine u februaru.

“Mi nismo reagovali, čovek je došao prošle jeseni, srušio je legalno uknjižene objekte i počeo da dograđuje, međutim kada je to prešlo neke normalne gabarite, ja sam otišao u Gradsku kuću da se raspitam, a nakon podnetih zahteva za uviđaj i uvida u informacioni sistem u Sekretarijatu za građevinarstvo dobio sam informaciju da objekat nema nijedan papir, niti građevinsku ili lokacijsku dozvolu. Nakon toga smo imali verbalni sukob sa investitorom i on je prestao da radi. U junu mesecu su izlaskom na teren građevinskog inspektora radovi zaustavljeni, međutim gradilište nije zatvoreno i nije doneto rešenje o uklanjanju objekta, nego je investitoru ostavljeno 30 dana da pribavi dokumentaciju i nastavi sa gradnjom. Tužilaštvo do danas nije reagovalo na naše krivične prijave, a investitor je započeo proces dobijanja građevinske dozvole. Dograđeno je oko 400 kvadrata nelegalne gradnje, na šta su institucije ostale neme. Nakon niza sastanaka epilog svega toga je da reakcije nije bilo. Inspektor je 03. avgusta doneo rešenje o uklanjanju objekta, međutim o tome nas je obavestio početkom septembra kada je investitor podneo zahtev za građevinsku dozvolu koja mu je i odobrena. Mi samo tražimo odgovore na naša pitanja i reakciju nadležnih koje je za sada izostala”, ističe Anđelko.

U pisanom odgovoru Aleksandra Popovića, samostalnog građevinskog inspektora, navodi se da je 20. maja građevinska inspekcija dobila predstavku da su započeti radovi na adresi Majšanski put 46., a 30. maja građevinska inspekcija je izašla na lice mesta i nije zatekla nikoga na gradilištu. Sa uličnog fronta je mogla da konstatuje samo da su započeti radovi, ali tačan obim radova nije mogla da utvrdi o čemu je sačinjen zapisnik. Građevinska inspekcija je poslala poziv investitoru za usmenu raspravu na koju se on odazvao 10. juna, kada je izjavio da je započeo postupak pribavljanja dozvole i doneo je na uvid zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, kao i projektno-tehničku dokumentaciju po kojoj je započeo radove u sopstvenoj režiji.

“Tom prilikom je izjavio da nije znao da ne sme da započne radove pre nego što se završi proces pribavljanja građevinske dozvole, kao i da je sve radove obustavio, te da ih neće nastaviti do izdavanja građevinske dozvole”. 03. avgusta građevinska inspekcija je izdala rešenje investitoru kojim je naložila obustavu radova i uklanjanje dograđenog dela objekta u roku od trideset dana, a 08. septembra građevinska inspekcija je donela rešenje o izvršenju, kojim je naložila izvršenje rešenja od 03. avgusta, budući da je isto postalo izvršno 08. septembra. “Navedenim rešenjem investitoru je dat dodatni rok od 15 dana da sam ukloni dograđeni deo objekta, a 13. septembra investitor je doneo građevinskoj inspekciji rešenje o građevinskoj dozvoli izdato od strane Sekretarijata za građevinarstvo Gradske uprave Grada Subotice za rekonstrukciju i dogradnju stambeno-poslovne zgrade i rekonstrukciju, dogradnju i prenamenu pomoćne zgrade u stambeno-poslovnu zgradu i pripajanje objektu broj 1 kategorije B”. 21. septembra, građevinska inspekcija je izvršila kontrolni inspekcijski nadzor i tom prilikom je sačinjen zapisnik kojim je konstatovano da su započeti radovi u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdato rešenje o građevinskoj dozvoli, a Građevinska inspekcija je 27. septembra donela rešenje o obustavi upravnog postupka prema investitoru u skladu sa zakonom, jer ne postoji dalji razlog za vođenje istog. “Povodom predstavke vlasnika nekretnine u ulici Koste Trifkovića 2, građevinska inspekcija je izašla na lice mesta i konstatovala da je objekat broj 2 koji se naslanja na objekat pekare svojevremeno nelagalno podignut i naknadno ozakonjen u procesu ozakonjenja, a povodom štete koju imaju vlasnici ozakonjenog objekta, inspektor ima saznanje da postoji nalaz veštaka građevinske struke i od strane građevinskog inspektora, vlasnici su upućeni da se za naknadu štete obrate počiniocu štete za dogovorno rešenje, ili ako ne mogu da se dogovore da spor reše sudskim putem”, stoji u odgovoru Aleksandra Popovića.

Investitor nije hteo pred kamere, ali je razgovoru sa novinarima rekao da nije tačna informacija da nema građevinsku dozvolu, već da je do kašnjenja u njenom izdavanju došlo u katastru nepokretnosti. Takođe, ističe da ništa nije gradio bez dozvole, već da je prošle zime rušio zidove starog objekta, kako bi pripremio teren za planirane građevinske radove. Dodaje da je krivica komšija što su zidovi na strani objekta, kao i krov od garaže koji je naslonjen na njegov objekat, dok za dimnjak kaže da je naknadno sagrađen bez saglasnosti i dozvole. Ističe da je razgovarao sa komšijama i da će nadoknaditi svu nastalu štetu kada se završi fasada objekta i da želi sve da reši mirnim putem.