Predstavljena monografija „Žene u parlamentarnom životu Vojvodine – Drugi vek“

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman u ponedeljak, 19. septembra prisustvovao je promociji monografije „Žene u parlamentarnom životu Vojvodine – Drugi vek“. U želji da skrene pažnju javnosti na početke organizovanja ženskog pokreta u Vojvodini, borbu za pravo glasa, kao i na ulogu žena i značaj njihovog prisustva u oblikovanju parlamentarnog života današnjice, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je 2018. godine izdao publikaciju „Žene u parlamentarnom životu Vojvodine od 1918 – 2018“.

Budući da je dostizanje potpune ravnopravnosti žena i muškaraca u svim oblastima javnog života neophodan uslov za ostvarivanje punog potencijala društva u kome živimo,  Pokrajinski ombudsman priredio je izmenjeno i dopunjeno izdanje ove monografije – „Žene u parlamentarnom životu Vojvodine – Drugi vek“.

Razgovor o rodnoj ravnopravnosti je nikada do sada završena priča iz razloga što stalno treba da učimo jedni od drugih , šta je to što možemo još da učinimo da budemo jednaki ravnopravni članovi društva u kojem živimo. Pre 104 godine u Evropi su postojale samo tri zemlje u kojima su žene imale pravo glasa dok danas žene aktivno učestvuju ne samo u parlamentarnom nego i u javnom životu uopšte, rekao je prof dr Zoran Pavlović, Pokrajinski ombudsman, dodajući da moramo i u narednom periodu davati dobar primer šta treba da raditi kako bi sugrađanke imale jednak položaj u društvu, što se tiče i njihovih prava a i dužnosti.

Knjiga pokazuje kontinuitet da se posle 100 godina nije izgubila ideja da žene podjenadnako učestvuju u parlamentarnom i javnom životu i pokazuje kroz kratke biografije tadašnjih delegata koji su odlučivali o našoj budućoj državi i tokom razgovora sa njihovim potomcima koliko je to ostavilo neizbrisiv trag na javni život, naglasio je Pavlović.

Promociji su prisustvovali i predstavnici/ce pravosuđa, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, predstavnici/ce Bunjevačkog nacionalnog saveta, lokalnog ombudsmana grada Subotice, kao i studenti i studentkinje Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe.