Palić ostao bez 28% stanovnika

Subotička opština prema popisu iz 2022. godine ima 123.952 stanovnika pa se može zaključiti da je za 11 godina „nestalo“ 17.602 stanovnika.
Sam grad Subotica sa nekada 97.910 stanovnika „spao“ je na 88.752 stanovnika dok je Palić koji je 2011. godine na popisu imao 7771 stanovnika danas broji 5476 što je manje za, verovali ili ne , čak za 28%.
Gde su stanovnici i da li ćemo biti grad duhova?
Danas urbana celina (Subotica-Palić) broji 94.224 stanovnika dok je pre 11 godina bilo 105.681
Ni ostala naselja nisu prošla bolje.
Bajmok 6093 (2022.) 7414 (2011.)
Čantavir 5545 (2022.) 6951 (2011.)
Novi Žednik 1994 (2022.) 2381 (2011.)
Kelebija 1969 (2022.) 2142 (2011.)
Donji Tavankut 1969 (2022.) 2327 (2011.)
Hajdukovo 1854 (2022.) 2313 (2011.)
Stari Žednik 1564 (2022.) 1947 (2011.)
Bački Vinogradi 1448 (2022.) 1922 (2011.)
Bikovo 1291 (2022.) 1487 (2011.)
Đurđin 1202 (2022.) 1487 (2011.)
Mala Bosna 909 (2022.) 1082 (2011.)
Ljutovo 888 (2022.) 1067 (2011.)
Šupljak 863 (2022.) 1115 (2011.)
Gornji Tavankut 889 (2022.) 1097 (2011.)
Bačko Dušanovo 523 (2022.) 627 (2011.)
Višnjevac 457 (2022.) 543 (2011.)
Mišićevo 266 (2022.) 377 (2011.)
Nekada su stanovnici ove stare dame koja je po građevinama a pre svega kulturi mogla da parira jednoj Ljubljani s ponosom isticali da su iz Subotice. Danas je sudeći prema popisu sve više onih koji su svoje srpsko državljanstvo zamenili onim kojim se „ĐERE“ ide i otišli, da se nikada ne vrate.
Vidimo iz priloženog da su mesta u kojima se nekada vredno radilo, bavilo privredom, stočarstvom, vinogradarstvom danas brojčano prazna (popis 2022.) odnosno da stanovnika gotovo da i nema.
Kada se uzme u obzir da većina ovih „preteklih“ po selima nisu radno sposobno stanovništvo dolazimo do poražavajućeg pitanja – „Ko će puniti gradsku kasu?“