Održan sastanak predstavnika Grada sa zaposlenima u JP “Subotica-trans”

Predstavnici Grada Subotice i poslovodstva i sindikata JP „Subotica-trans“, danas su održali sastanak sa ciljem pronalaženja zajedničkog rešenja u poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih, uz obezbeđivanje redovnog odvijanja gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Aktivnosti i mere koje su dogovorene, a koje će se sprovesti u što je moguće kraćem vremenu obuhvataće izmene kolektivnog ugovora kod poslodavca, donošenje novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u okviru zakonskih propisa, koji se odnose na zarada i ostala davanja, a u okviru već odobrenih budžetskih sredstava.

Kako se ističe u saopštenju Kabineta gradonačelnika, Grad i preduzeće imaju zajednički interes, kako u delu koji se odnosi na redovan i kvalitetan prevoz korisnika usluga, tako i u delu koji se odnosi na materijalni položaj i zadovoljstvo zaposlenih.