Od 01. oktobra menja se iskazivanje tarifa pri isporuci prirodnog gasa

Javno preduzeće „Srbijagas“ saopštilo je da je dobilo saglasnost Agencije za energetiku na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, kojom će se tarife za „kapacitet“ iskazivati u „dinarima/kilovatčasovima/dan/godinu“, a tarife za „energent“ u „dinarima/kilovatčasovima“, a u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Izmene metodologije posledica su promene načina merenja isporučenog prirodnog gasa i uvođenja kWh umesto m3 kao obračunske veličine isporučene energije, u skladu sa uredbom koja bliže uređuje uslove isporuke i snabdevanja prirodnim gasom, stoji u objašnjenju Srbijagas-a i dodaje da odluka stupa na snagu 01. oktobra, te da promena u načinu iskazivanja cena neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena prirodnog gasa za javno snabdevanje.