DruštvoAktuelno

Objavljena preliminarna rang lista krajnjih korisnika bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju

Na osnovu Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava građanima, za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Subotice za 2022. godinu, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode, Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršenjem mera energetske efikasnosti, utvrdila je jedinstvenu preliminarnu listu krajnjih korisnika, na osnovu koje je od 644 prijavljenih, bespovratna sredstva dobilo 204 Subotičana.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja Jedinstvene preliminarne rang liste i to u kancelariji 226, na drugom spratu Gradske kuće, Trg slobode br. 1.

Podnosioci prijave imaju i pravo prigovora Komisiji za realizaciju i nadzor nad izvršenjem mera energetske efikasnosti u roku od osam dana od dana objavljivanja, a prigovor se podnosi u Uslužnom centru Gradske uprave Grada Subotice, šalter br. 9, 10 ili 11. Preliminarnu listu možete pogledati ovde.