NSZ raspisala Javni poziv za zapošljavanje mladih kroz program „Moja prva plataˮ

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javni poziv za realizaciju ovogodišnjeg programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ, koji će biti realizovan kroz četiri faze.

Prva faza je namenjena isključivo poslodavcima, koji će od danas do 22. septembra moći da se prijave za učešće u programu putem sajta www.mojaprvaplata.gov.rs, a u okviru druge faze nezaposlena lica moći će da se prijave od 03. do 31. oktobra.

Treća faza programa odnosiće se na izbor kandidata od strane poslodavaca, koji će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od samog početka njihovog prijavljivanja, a povezivanje (konačan izbor) će poslodavci iz privatnog sektora obaviti u periodu od 01. do 15. novembra, a poslodavci iz javnog sektora od 16. do 30. novembra 2022. godine. U roku od 15 dana od dana konačnog izbora kandidata, na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs biće objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.

Četvrta faza programa podrazumevaće potpisivanje trojnog ugovora između NSZ, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa u roku od 15 dana od dana formiranja liste oglašenih pozicija. Za ovu godinu je planirano da se u program „Moja prva plata“ uključi do 10 hiljada mladih starosti do 30 godina, sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva.

“Program će se sprovoditi kod poslodavca, u privatnom i javnom sektoru u trajanju od 9 meseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa. Tokom trajanja programa, Nacionalna služba za zapošljavanje će na mesečnom nivou isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem novčanu naknadu u iznosu od 25 hiljada, dok će mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivati 30 hiljada dinara, uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad, kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje”, ističe se u pozivu.

Javni poziv za ovogodišnji program „Moja prva plata“ i sve informacije o programu nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i na sajtu Moja prva plata.