DruštvoAktuelno

Nastavljaju se aktivnosti na uređenju Vikend naselja na Paliću

Preduzeće “Park Palić” obaveštava javnost da su u toku brojne aktivnosti vezane za sproveđenje najavljenog i započetog Projekta uređivanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno uklanjanja nelegalnih i oronulih objekata i pribavljanje rešenja o njihovom uklanjanju u Vikend naselju na Paliću.

U toku decembra prošle i januara ove godine, izvršen je obilazak svih objekata i na osnovu utvrđenog stanja na terenu napravljen je registar sa kategorizacijom objekata i vlasništva nad objektima i parcelama na kojima se oni nalaze. Takođe, utvrđen je status legalnosti objekata, kao i to da li je objekat planiran za rušenje po usvojenom Planu detaljne regulacije za Vikend naselje. Od Gradske uprave Grada Subotice i Službe za građevinarstvo, zatražene su i dobijene informacije vezane za nelegalne objekte na ovom području, te je utvrđeno da li je pokrenut postupak za njihovu legalizaciju.

Preduzeće “Park Palić” pokrenulo je postupak za brisanje 19 objekata iz Katastra nepokretnosti, koji su u vlasništvu Republike Srbije, a već su srušeni u prethodnom periodu. Proces sagledavanja ostalih zapuštenih i potpuno devastiranih objekata koji su u vlasništvu Republike Srbije je u toku i u pripremi je postupak za njihovo uklanjanje.

“Obaveštavamo javnost da je u toku kontaktiranje vlasnika svih objekata u Vikend naselju koji su u zapuštenom stanju, a u vlasništvu su privatnih lica ili preduzeća. Podsećamo zainteresovane da za sve informacije u vezi sa Vikend naseljem, kao i statusom objekata u njihovoj svojini, mogu da se obrate našem preduzeću. Sva pitanja mogu se uputiti na adresu Kanjiški put 17a, Palić, ili putem mejl adrese: zsolt.keiper@park-palic.rs. Od ponedeljka do petka, u periodu od 7 do 15 časova, građani se mogu obratiti i na brojeve telefona 024 602 780 i 065 960 2794. Kontakt osoba je Zsolt Keiper”, navode u preduzeću “Park Palić” i dodaju da će se Status objekta proveriti u Planu detaljne regulacije za Vikend naselje, a građani biti upućeni na nadležne institucije kako bi se sagledale mogućnosti u vezi sa legalizacijom ili rekonstrukcijom, ukoliko objekat nije pomenutim Planom predviđen za rušenje.