Na svetištu Bunarić juče je održano Proštenje

Na Biskupijskom svetištu “Gospa od suza” na Bunariću, juče je održano tradicionalno Proštenje, koje je okupilo veliki broj katoličkih vernika, dok su pripadnici pravoslavne veroispovesti juče obeležili Veliku Gospojinu.

Na početku misnog slavlja, rektor Bunarićkog proštenja prečasni Željko Šipek pozdravio je sremskog biskupa Fabijana Svalinu koji je predvodio liturgiju, ističući da njegova poseta treba da bude u znaku molitve za sve što nam je Bog darovao i sve što jesmo, jer samo u Bogu koji je izvor svega i po kojem se živi, možemo postati svesni sebe i svoje malenosti i da se njemu koji je početak i završetak možemo iskreno obratiti.

“Neka vaša molitva bude za našeg pokojnog biskupa koji je izgubio bitku sa uznapredovalom bolešću. Potrebna nam je vaša pastirska podrška kao najbližeg, briga, podsticaj i ohrabrenje za budućnost kako bismo po zagovoru Gospe od suza mogli nastaviti dalje biti odaniji Bogu, pravi saradnici i svedoci njegove ljubavi prema porodicama i bližnjima”, istakao je Šipek.

U obraćanju prisutnima, biskup Fabijan Svalina izrazio je saučešće povodom smrti biskupa Slavka Večerina i naglasio da je Bunarić stečeno, izgrađeno lepo i bogato nasleđe koje ostaje za buduća pokoljenja i dodao da je impresivno doživeti  veliki broj prisutnih i iskustvo vere koje vernici svedoče.

“Verujem duboko da je biskup Slavko živo prisutan sa nama u duhu i da nas prati molitvom i zagovorom. Gospa od suza je itekako doživela veliku bol i iskustvo gubitka voljenog sina, ona koja je bila spremna prihvatiti ulogu majke, koja je pre toga znala osluškivati Božiju reč koja se nastanila u njenom srcu, po kojoj se rodio život koji je došao među nas. Mi želimo osloboditi svoje srce, misli, osećaje svih prepreka koje nas udaljavaju od Gospodina, po njegovoj reči koja želi doći među nas, kako bi se nastanila i u nama ponovo rodila i kako bi po nama kroz tu reč Bog postao prisutan u našim porodicama, radnim sredinama, mestima odakle smo potekli i domovini u kojoj živimo. Naša duhovna povezanost je najveća snaga i blago koje možemo svedočiti jedni prema drugima”, naglasio je sremski biskup.

Centralnoj svečanosti prethodila je Trodnevnica, u okviru koje su održane svete mise, Pokorničko bogosluženje i Procesija sa svećama.

Foto: Katolički list „Zvonik“