Društvo

KOMS: 19 odsto mladih nema ugovor o radu sa poslodavcima

Prema podacima Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2022. godinu, koje je objavila Krovna organizacija mladih Srbije, čak 19 odsto mladih reklo je da nema ugovor sa poslodavcima, odnosno da radi “na crno”, a 74 odsto njih koji su pohađali programe prakse nije dobilo naknadu za svoj rad.

U istraživanju se navodi da samo 24 odsto mladih ima ugovor o radu na određeno vreme, 35 odsto ima ugovor o radu na neodređeno vreme, 11 odsto radi preko ugovora sa omladinskom zadrugom, dok 6 odsto ima ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

Čak 41,5 odsto mladih ispitanika smatra da je plata od 80.000 do 100.000 dinara dovoljna za pristojan život, 34,2 odsto da je potrebno između 100.000 i 150.000 dinara, dok 11,5 odsto njih smatra da je plata između 50.000 i 80.000 dinara dovoljna za pristojan život.