DruštvoAktuelno

Ključeve od novih stanova dobile 44 izbegličke porodice

Izbeglim i raseljenim licima sa ratom zahvaćenih područja Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u periodu od 1991. do 1995. godine, danas su uručeni ključevi novih stambenih jedinica, koji su izgrađeni u okviru podprojekta “Osam” Regionalnog stambenog programa. Regionalni stambeni program pokrenut je u cilju obezbeđivanja trajnih stambenih rešenja za najugroženije ljude koji su izbegli tokom sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, a finansira ga Međunarodna donatorska zajednica. Glavni donator programa je Evropska unija, sprovodi  se uz podršku misije OEBS-a i UNHCR-a, dok fondom Regionalnog stambenog programa upravlja Banka za razvoj Saveta Evrope.

Svoj novi dom dobilo je ukupno 44 porodice, među kojima je i Rajka Babić koja je sa ocem, bakom i dekom kao jedanaestogodišnjakinja došla u Novi Žednik iz Republike Hrvatske. Nakon 23 dana putovanja njena porodica smeštena je u Kolektivni centar, a od 2003. godine žive kao podstanari.

“Teške godine su iza nas, nerado se sećamo tih vremena i odlučili smo da od danas gledamo samo napred. Jedna od najlepših stvari koja nas je zadesila u Srbiji jeste što smo se zahvaljujući Regionalnom stambenom programu konačno skrasili i dobili svoj krov nad glavom i zato u to ime i u ime svih porodica kojima je rešeno stambeno pitanje, zahvaljujem se svima koji su nam stvorili priliku za to”.

Nataša Stanisavljević, komesar za izbeglice i migracije u Republici Srbiji, poručila je novim vlasnicima stanova da posle skoro 30 godina izbeglištva danas dobijaju dom i trajnu adresu.

“Komeserijat za izbeglice i migracije u Republici Srbiji je vodeća institucija, ali smo zajedno svi partneri na ovom projektu. 6.819 stambenih rešenja je za deset godina urađeno, a do kraja godine još 50 porodica će dobiti svoj dom. Dragim porodicama želim nov početak i srećan život”, rekla je Stanisavljević.

Ivana Jelić, šefica Odeljenja za integraciju UNHCR-a u Srbiji, istakla je da ova organizacija već dve decenije pomaže Vladi Srbije da se kroz razne programe ostvari trajna integracija izbeglica, a da u saradnji sa misijom OEBS-a u Regionalnom stambenom projektu učestvuje od samog početka.

“Za naše dve organizacije ovaj program je veoma važan, zato što obezbeđuje stambena rešenja za najugroženije izbeglice, a Subotica i njeni građani su ovim primerom pokazali da znaju da prepoznaju i cene doprinos koji izbeglice daju društvu i da podržavaju integraciju izbeglica”.

Dušan Kovačević, direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru, naglasio je da su ove porodice dugo živele po tuđim domovima tražeći mir, sigurnost i bezbedan krov nad glavom i da njihov životni put nije bio nimalo lak, ali da su pokazale istrajnost i strpljenje.

“Ovim korakom ispunjavamo jednu od vaših najvećih želja, a to je rešenje stambenog pitanja, a uručenjem ovih ključeva dobijate svoj novi dom, ali i pravo na bolji život. Mi ćemo i ubuduće vredno raditi, jer je naš cilj da porodice budu trajno stambeno zbrinute. Proces integracije jedino je moguć kroz zajednički partnerski rad državnih institucija, donatora i Lokalnih samouprava, a ovim dokazujemo da zajedničkim trudom postižemo mnogo”, istakao je Kovačević.

Gradonačelnik Stevan Bakić je rekao da ovaj događaj predstavlja korak bliže ostvarivaju jednog od strateških državnih ciljeva, a to je da izbegla i raseljena lica na teritoriji Srbije imaju rešeno stambeno pitanje. Dodao je da Grad Subotica zajedno sa Komeserijatom za izbegla i raseljena lica, u kontinuitetu radi na trajnom zbrinjavanju izbeglih i interno raseljenih ne samo kroz izgradnju stambenih objekata, nego i kupovinu seoskih kuća i obezbeđivanja paketa i građevinskog materijala, kako bi se obezbedio krov nad glavom za ljude koji su zbog oružanih sukoba morali da napuste svoje domove i zavičaje i spas potraže na teritoriji našeg grada.

“Tu nije kraj, jer ćemo i nadalje udruženim snagama na svim nivoima raditi na tome da život onih koji su prognani sa svojih ognjišta, a neki od njih nažalost su ostali i bez svojih najmilijih, učimo što boljim. Uspeli smo kao država da poboljšaamo život svakog građanina Srbije, bez obzira da li su oni rođeni ovde, ili su nakon ratova devedesetih godina našli ovde utočište. Uspećemo i u nastojanju da Subotica postane mesto u kojem ćete zbog radosti sadašnjeg trenutka zaboraviti bolnu prošlost i okrenuti se ka svetloj budućnosti. Kroz ovaj projekat, 32 stana namenjena su za korisnike sa izbegličkim statusom, dok će 12 stanova nastanjivati korisnici koji će u budućnosti uživati uslugu socijalnog stanovanja pod zaštićenim uslovima, a to je istovremeno potvrda više da se u našem radu vodimo principima da ono što obećamo uvek i ispunimo. Na ovaj način pokazujemo da Republika Srbija i Komeserijat za izbeglice i migracije brinu o vama i sa ponosom konstatujem da vi danas započinjete važan korak ka sigurnijem i boljem životu”, rekao je gradonačelnik.

Ambasador Evropske unije Emanuel Žiofre, istakao je da su ove porodice propatile u ratnim devedesetim godinama, a sada su konačno doživele trenutak kada će moći da imaju jedan bolji i optimističniji život okrenut budućnosti. Naglasio je da je Evropska unija zajedno sa svojim partnerima vredno radila na tome da se zbrinu brojne porodice, za šta je izdvojeno 196 miliona evra kako bi se izgradili stambeni objekti.

“Mi smo uložili velike napore i do sada smo uspeli da obezbedimo 6.600 stambenih jedinica od ukupnog cilja koji iznosi 7.548, dakle vrlo smo blizu toga i ja bih se zahvalio svim partnerima koji su učestvovali u ovom projektu, posebno onima koji su radili na samoj realizaciji. Zahvalio bih se i gradonačelniku na velikoj posvećenosti ovom i drugim projektima koji su vezani za socijalnu politiku, jer kroz te programe mi obezbeđujemo dostojanstven život i krov nad glavom mnogim ugroženim porodicama i ovakvi programi su deo politike Evropske unije kojim zbrinjavamo najugroženije i pomažemo i štitimo manjine”, rekao je ambasador Žiofre.