Gradsko veće usvojilo Predloge rešenja o jednokratnoj novčanoj pomoći trudnicama i iznosu roditeljskog dodatka za prvo dete

Gradsko veće je na jučerašnjoj sednici usvojilo Predloge rešenja o davanju saglasnosti na Programe poslovanja 14 javnih i javno-komunalnih preduzeća, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Javno-komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ kojom se odobrava davanje bankarske garancije.

Na sednici je usvojen i Predlog rešenja o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice, koja će iznositi 15 hiljada dinara, kao i Predlog rešenja o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete u iznosu od 10 hiljada dinara.

Svi predlozi upućeni su Skupštini grada, čija prva sednica u ovoj godini je zakazana za 19. januar.