Gradski ombudsman: Očekujemo prestanak rada kladionice pored škole na Prozivci

10. decembar obeležava se kao Dan ljudskih prava, u znak sećanja na 1948. godinu kada je  potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i prvi put u istoriji čovečanstva priznato pravo svih ljudi na „život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika“.

Kako ističe ombusdman Grada Subotice Erika Tot Salai, prava ima svaka osoba, a ona se stiču rođenjem, neotuđiva su i nedeljiva i svojstvena su svim ljudima bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalnu ili etničku pripadnost, poreklo, boju kože, veru, jezik ili bilo koje drugo svojstvo. Evropska konvencija o ljudskim pravima je osmišljena da pomogne državama članicama da obezbede poštovanje osnovnih ljudskih prava u svim okolnostima, a kada se ova urođena prava poštuju, ljudi mogu da žive dostojanstveno i ravnopravno, bez diskriminacije. “Rešavanje problema koje pojedinac ili određena grupa imaju u svakodnevnom životu predstavlja zaštitu ljudskih prava. Tokom ove godine naša kancelarija se posebno, između ostalog, posvetila sledećim oblastima zaštite ljudskih prava, a to su zaštita prava dece i zaštita prava naših starijih sugrađana. Mišljenja smo da zaštita ljudskih prava počinje zaštitom prava dece i da je zaštita prava dece u sferi igara na sreću od izuzetnog značaja i treba da ih zaštitimo od negativnog uticaja kladionica. Svi društveni činioci u odgovornom društvu treba da učine sve, da njihova prava u ovoj sferi budu sveobuhvatno zaštićena”, istakla je ona.

Kancelarija Gradskog ombudsmana ove godine je zajedno sa nadležnom osnovnom školom, pokrenula smo postupak poništavanja Uverenja koje potvrđuje postojanje zakonom određene udaljenosti jedne kladionice od najbliže škole, a ovaj postupak treba da dovede do prestanka rada kladionice koja se nalazi pored škole. “Na osnovu naše inicijative, poništeno je osporeno Uverenje i čekamo odluku drugostepenog organa po izjavljenoj žalbi kladionice. Značajniju podršku  pružili smo u obezbeđivanju  prava starijih osoba u sferi zaštite prava potrošača. Masovna pojava je da izvesni trgovci koji prodaju robu van poslovnih prostorija, svesno ciljaju penzionere koji imaju redovna primanja i koristeći činjenicu da ova populacija uglavnom ne poznaje pravila o odustanku od ugovora, po enormno visokim cenama prodaju različite proizvode. Pored toga što smo starije sugrađane upoznali sa njihovim pravima, pružili smo im i pravnu podršku oko ostvarivanja prava odnosno u postupku odustanka od štetnog ugovora i povrat kupoprodajne cene koju su platili”.

Erika Tot Salai naglašava da je jačanje ljudskih prava starijih osoba najbolji način da im se omogući da vode dostojanstven i bezbedan život, kao ravnopravni članovi društva jer neka prava su više ugrožena u starosti nego u nekim drugim životnim dobima. “Poštovanje ljudskih prava dovodi do boljeg društvenog razvoja, gde poštovanje, dostojanstvo, pravo na slobodu i sigurnost, pored materijalne bezbednosti predstavlja važan činilac u dobrobiti čoveka”, dodala je ona.